Aktualności

Wytyczne dotyczące korespondencji elektronicznej

Szanowni Studenci,

Mając na uwadze zalecenia Pełnomocnika Rektora ds. Cyberbezpieczeństwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, a przede wszystkim bezpieczeństwo danych osobowych, przypominamy, iż zgodnie z par. 17 ust. 2 pkt 9a Regulaminu studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim „student jest zobowiązany do (…) używania w komunikacji z UR i jego pracownikami adresu e-mail nadanego przez UR”.

W związku z powyższym, przez pracowników Uczelni honorowana będzie jedynie korespondencja mailowa otrzymana od studentów za pośrednictwem studenckiej poczty elektronicznej w domenie stud.ur.edu.pl.

Pozwoli to ograniczyć możliwość przesłania danych wrażliwych do osób nieuprawnionych. Wiadomości, wysłane z domeny innej niż stud.ur.edu.pl, będą traktowane jako niezaufane, a pracownik UR będzie mógł odpowiedzieć na nie wyłącznie prośbą o kontakt w sposób zgodny z Regulaminem studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Poczta UR >>

Instrukcja logowania >>

wstecz