Aktualności

Warsztaty w ramach projektu EIUS - European Inclusion of Ukrainian Students

Szanowni Państwo!

Studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach pt. European Inclusion of Ukrainian Students, dotyczących integracji ukraińskich studentów ze środowiskiem uniwersyteckim.

W trakcie spotkania odbędzie się wymiana doświadczeń w zakresie umiędzynarodowienia społeczności studenckiej, ze szczególnym uwzględnieniem studentów z Ukrainy. Wydarzenie dotyczyć będzie zarówno obecnych, jak i przyszłych wyzwań związanych z napływem studentów z zagranicy.

Zgodnie z działaniami przewidzianymi w ramach Projektu do udziału w warsztatach zapraszamy studentów narodowości ukraińskiej.

Warsztaty odbędą się w dniu 9 maja 2024 r. (czwartek), o godz. 9.30 w budynku D1, sala C6 – Campus Zalesie.

Zaproszenie kierowane jest do wszystkich studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego narodowości ukraińskiej. Spotkanie organizowane jest przez Zespół Projektowy utworzony przy Instytucie Ekonomii i Finansów, Kolegium Nauk Społecznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: eius@ur.edu.pl – w tytule należy podać: EIUS_Imię i Nazwisko.

Zgłoszenia przyjmowane do dnia 6 maja 2024 r.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dla uczestników przewidziano certyfikat uczestnictwa.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Zespół Projektowy

Kontakt: eius@ur.edu.pl

tel. 17 872 17 81

 

Opis Projektu

Międzynarodowy projekt pn. European Inclusion of Ukrainian Students realizowany jest przez Univerzita Mateja Bela w Bańskej Bystrzycy (Słowacja) wraz z partnerami: Uniwersytet Rzeszowski (Polska), Universitatea Ovidius din Constanta (Rumunia) oraz partnerem wspierającym Chernivtsi National University Yuriy Fedkovych (Ukraina).

Celem projektu jest identyfikacja wyzwań oraz dzielenie się doświadczeniami, w jaki sposób uniwersytety partnerskie projektu ustabilizowały i usprawniły procesy tworzenia bezpiecznego i integracyjnego środowiska dla studentów pochodzących z kraju ogarniętego wojną - Ukrainy. Cel projektu będzie osiągnięty poprzez stworzenie kompleksowej bazy danych na temat środowiska gospodarczego, zwyczajów społecznych, przepisów prawnych i różnic kulturowych. Wypracowane będą również narzędzia zorientowane na wsparcie integracji ukraińskich studentów ze studentami uniwersytetów partnerskich.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+, akcja: KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education.

Więcej na temat projektu:

wstecz