Aktualności

System wsparcia materialnego studentów – badanie Centrum Analiz NZS

ENGLISH VERSION BELOW

Centrum Analiz Niezależnego Zrzeszenia Studentów prowadzi badanie, które pozwoli stworzyć kompleksowy raport opisujący funkcjonujący system wsparcia materialnego studentów, a także wskazać najbardziej konieczne do przeprowadzenia zmiany w programach stypendialnych.

Link do badania: https://forms.office.com/e/r4wfAFfVkm

Zachęcamy do wypełnienia ankiety wszystkich studentów, którzy chcą podzielić się swoją opinią i doświadczeniami. Badanie jest anonimowe, a wypełnienie kwestionariusza zajmuje 5-10 minut.

W raporcie przygotowanym na podstawie ankiety zostaną przedstawione wnioski na temat skuteczności obecnego systemu stypendialnego, a także propozycje zmian i usprawnień.

Kwestionariusz powstał we współpracy merytorycznej z Fundacją Avalon, zajmującą się wsparciem osób z niepełnosprawnościami oraz stowarzyszeniem Białoruski Młodzieżowy Hub.

 

The Analysis Center of the Independent Students' Association is conducting a survey that will create a comprehensive report describing the functioning system of material support for students, as well as identify the most necessary changes to be made to scholarship programs.

Link: https://forms.office.com/e/r4wfAFfVkm

We encourage all students who wish to share their opinions and experiences to complete the survey. The survey is anonymous, and it takes 5-10 minutes to complete the questionnaire.

The questionnaire could not have been created without substantive cooperation with Partners - Białoruski Młodzieżowy Hub and Fundacja Avalon.

wstecz