Aktualności

Spotkania orientacyjne - program Fulbrighta

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam Państwa na udział w spotkaniu orientacyjnym dotyczącym stypendiów Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, na wyjazdy stażowe/studyjne do Stanów Zjednoczonych.

Pierwsze spotkanie odbędzie się stacjonarnie w dniu 20.04.2023r., w budynku L-33/109 (al. Powstańców Warszawy 8, Rzeszów), o godzinie 16:00.

Drugie spotkanie odbędzie się zdalnie (MS TEAMS) w dniu 24.04.2023r., o godzinie 18:00.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmViZDY2NTItMzRjNi00MDA2LTllOWQtOWQzOGMwMDU4NjI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d81a2e37-d18e-42ec-8839-9a2de1586e0c%22%2c%22Oid%22%3a%22a7e2795e-1f68-4121-a22f-372c3959b45f%22%7d

Na wspomnianych spotkaniach zaprezentowana zostanie oferta stypendialna (zasady rekrutacji, orientacyjne kwoty stypendium, realizacja wyjazdu, potrzebne dokumenty, benefity, itd.) zarówno dla studentów jak również doktorantów i doświadczonych naukowców.

W trakcie spotkań odpowiem na wszystkie pytania i podzielę się swoimi doświadczeniami/obserwacjami.

W przypadku pytań, zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Z poważaniem,
dr inż. Arkadiusz Bednarz
Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej
Politechnika Rzeszowska
Tel.: 17 743 2348

wstecz