Aktualności

Przedłużenie zapisów do konkursu Studencki Nobel 2023

Rozpoczęły się przygotowania do XIV edycji niezwykłego konkursu dla studentów z całej Polski! Niezależne Zrzeszenie Studentów przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego zaprasza młodych naukowców i działaczy do podzielenia się swoimi osiągnięciami natury naukowej, społecznej czy artystycznej oraz rywalizacji o Studenckiego Nobla.

Studencki Nobel jest jedynym ogólnopolskim konkursem stypendialnym w pełni tworzonym przez organizację studencką.


W tym roku konkurs podzielony jest na 9 następujących kategorii:

- Nauki techniczne

- Sztuka

- Dziennikarstwo i literatura

- Nauki przyrodnicze i energetyka

- Fizyka i astronomia

- Medycyna i farmacja

- Nauki społeczne

- Nauki ekonomiczne

- Działalność społeczna

Nagrody

Zwycięzcy otrzymają ufundowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego nagrody ogólne o łącznej wartości 50 000 zł oraz nagrodę specjalną związaną z działaniami 3W w wysokości 5 000 zł! Dodatkowo, jest to szansa na wyróżnienie się na rynku pracy i zbudowania sieci networkingowej z innymi uzdolnionymi studentami z całej Polski.

Etapy konkursu

Pierwszy etap konkursu został przedłużony i potrwa do 11 kwietnia 2023 roku. Chętni mogą zarejestrować się poprzez stronę internetową https://www.studenckinobel.info/. W kolejnych etapach konkursu uczestnicy i uczestniczki po ocenie przesłanej dokumentacji, są zobowiązani do przesłania autoprezentacji. Zwieńczeniem konkursu jest Gala Finałowa, na której uczestnicy będą mieli okazję poznać się, wymienić doświadczeniami i nawiązać współpracę na polu naukowym, artystycznym, a także społecznym.

Wsparcie Banku Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego jest partnerem strategicznym XIV edycji Studenckiego Nobla. BGK to polski bank rozwoju, którego misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Bank realizuje programy rozwojowe w zakresie np. dostępu do mieszkań i czystego powietrza oraz infrastruktury publicznej. BGK finansuje działalność bieżącą oraz inwestycje przedsiębiorstw i samorządów. BGK jest obecny w każdym regionie Polski oraz za granicą (przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie i Amsterdamie). Wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm.

BGK jest pomysłodawcą idei 3W, która odpowiada na wyzwanie wielkich zmian, jakie czekają nas
w przyszłości. Idea 3W jest wizją przyszłości, w której – jako całe społeczeństwo – odpowiedzialnie zarządzamy zasobami, którymi dysponujemy i w której możemy utrzymać i podnosić jakość naszego życia zużywając jednocześnie mniej energii i mniej nieodnawialnych zasobów. W 3W skupiamy się na 3 zasobach, które będą miały ogromny wpływ na naszą przyszłość: to woda, wodór i węgiel.  Głównym celem 3W jest zadanie budowania i integrowania społeczności utalentowanych naukowców, ambitnych studentów, odważnych przedsiębiorców, wizjonerskich organizacji pozarządowych i odpowiedzialnych przedstawicieli sektora publicznego, instytucji finansowych oraz aktywizacja społeczeństwa.

Aby aplikować na Studenckiego Nobla 2023, wystarczy wejść na https://www.studenckinobel.info/ i wypełnić formularz zgłoszeniowy do 11 kwietnia 2023 r.

Zachęcamy do zaobserwowania social mediów projektu https://www.facebook.com/StudenckiNobelpl

wstecz