Aktualności

Program Stypendialny Bona Fide

Ruszyła kolejna edycja programu stypendialnego Bona Fide

Fundacja ORLEN po raz szósty przyzna stypendia studentom, którzy dostali się na studia na najlepszych uczelniach świata. W ramach programu Bona Fide można uzyskać wsparcie na pokrycie kosztów czesnego w wysokości do 200 tys. zł. Wnioski można składać do
31 marca.

Fundacja ORLEN od 2018 r. prowadzi unikalny program stypendialny Bona Fide (z łac. w dobrej wierze), w ramach którego wspiera wybitnych studentów, którzy zostali przyjęci na studia na najlepszych uczelniach świata.

Wnioski przyjmowane są od 1 do 31 marca. O stypendium mogą się ubiegać polscy studenci planujący rozpoczęcie studiów II lub III stopnia na jednej z uczelni znajdujących się w pierwszej pięćdziesiątce Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata (tzw. Listy Szanghajskiej). Stypendium w maksymalnej wysokości 200 tys. zł służy pokryciu kosztów czesnego.

Dwuetapowa rekrutacja

O stypendium mogą wnioskować studenci kierunków: administracja publiczna, zarządzanie w sektorze publicznym, ekonomia, stosunki międzynarodowe, politologia, prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne, energetyka, odnawialne źródła energii, inżynieria chemiczna i materiałowa, data science lub ki​erunków pokrewnych.

Rekrutacja do programu jest dwuetapowa. W pierwszym etapie kandydaci składają wniosek i komplet wymaganych w regulaminie dokumentów. Osoby, które zakwalifikują się do drugiego etapu zapraszane są na indywidualne rozmowy.

– Tworząc ten unikalny w skali kraju program chcieliśmy dać młodym ludziom szansę wykształcenia się na najwyższym światowym poziomie. Zależy nam na tym by po powrocie do kraju byli oni liderami gospodarki, rozwijali nowe technologie, proponowali ciekawe rozwiązania
w dziedzinie administracji, prawa czy usług publicznych – mówi Katarzyna Fabbri, członkini Zarządu Fundacji ORLEN.

Pięć edycji, 45 studentów

W pięciu edycjach programu Bona Fide Fundacja ORLEN wsparła 45 studentów przeznaczając na ten cel 4,5 mln zł. Stypendyści programu kształcili się na takich uczelniach jak Uniwersytet Harvarda, Uniwersytet Columbia, Uniwersytet Oksfordzki, Uniwersytet Cambridge czy King’s College London. Wybierają dziedziny, w których specjaliści są bardzo poszukiwani – takie jak energetyka, zarządzanie zasobami wody czy zastosowanie sztucznej inteligencji. Po ukończeniu studiów stypendyści podjęli pracę w administracji publicznej oraz spółkach Skarbu Państwa. Dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem pracując m.in. w PKN ORLEN, Enerdze czy BGK.

– Program Bona Fide traktujemy jako inwestycję w przyszłość. Jesteśmy w kontakcie z absolwentami programu, obserwujemy postępy w ich karierze zawodowej. Cieszy nas to, że są cenionymi i poszukiwanymi przez pracodawców specjalistami – podkreśla Katarzyna Fabbri.

Partnerami Fundacji ORLEN w szóstej edycji programu Bona Fide są: Fundacja Energa, Fundacja Empiria i Wiedza powołana przez BGK oraz Fundacja ORLEN dla Pomorza.

Więcej informacji o naborze do programu można znaleźć na stronie Fundacji ORLEN fundacja.orlen.pl.

wstecz