Stypendia na prowadzenie badań naukowych

Zapraszamy Państwa do składania wniosków o stypendia na prowadzenie badań naukowych

Instytucja przyznająca stypendium/ program

Informacje o stypendium

Termin składania wniosku

Alexander von Humboldt Stiftung/Foundation

Humboldt Research Fellowship

Stypendium badawcze Humboldta umożliwia prowadzenie własnych badań we współpracy z gospodarzem w wybranej niemieckiej instytucji badawczej. Gospodarze mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów badań.

Fundacja oferuje dwa rodzaje stypendiów:

  1. Dla naukowców po doktoracie – dla naukowców do 4 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Miesięczna kwota stypendium wynosi 2670 €. Stypendia mogą trwać od 6 do 24 miesięcy.
  2. Dla doświadczonych naukowców – dla naukowców do 12 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Kwota stypendium wynosi 3170 EUR. Stypendia mogą trwać od 6 do 18 miesięcy i można je podzielić na maksymalnie trzy pobyty w ciągu trzech lat.

Oprócz środków finansowych stypendysta otrzymuje także wsparcie fundacji przez cały okres trwania stypendium. Przed rozpoczęciem badań stypendysta i jego partner z instytucji niemieckiej mogą uczestniczyć w intensywnym kursie językowym.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/humboldt-research-fellowship

Zgłoszenia przyjmowane są non-stop.

Komisja zbiera się 3 razy w roku: w marcu, lipcu i listopadzie.

Kontakt:

Biuro Kolegium Nauk Humanistycznych
tel.: 17 872 11 13
e-mail: nwielgus@ur.edu.pl