Stypendia na prowadzenie badań naukowych

Zapraszamy Państwa do składania wniosków o stypendia na prowadzenie badań naukowych

Instytucja przyznająca stypendium/ program

Informacje o stypendium

Termin składania wniosku

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta/ Fulbright Senior Award 2025-26

Fulbright Senior Award 2025-26 to program umożliwiający osobom z polskim obywatelstwem zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucji goszczącej w USA (tj. amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub instytucji rządowej).

Stypendium, trwające od 3 do 10 miesięcy, skierowane jest do pracowników na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopnia doktora. Przyjmujemy zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Planowana liczba stypendiów Fulbright Senior Award 2025-26: 16.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://fulbright.edu.pl/senior-award/

5 czerwca 2024 r., godz. 15:00

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej/ Stypendia Beckera

Celem Programu jest wsparcie m.in. naukowców i nauczycieli akademickich z polskich instytucji nauki i szkolnictwa wyższego w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez finansowanie wyjazdów do uznanych zagranicznych ośrodków badawczych oraz akademickich na całym świecie.

Program oferuje Stypendystom możliwość m.in. realizacji prac badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy, pozyskania materiałów do pracy naukowej oraz nawiązania długofalowych relacji z zagranicznymi zespołami naukowymi.

Okres realizacji Programu - od 1 marca 2025 r. do 31 stycznia 2028 r.

Okres realizacji Projektu (okres obowiązywania umowy) - Okres realizacji Projektu obejmuje długość mobilności (okres pobytu w ośrodku goszczącym) wskazaną, we wniosku plus 3 miesiące.

Długość mobilności - Od 3 do 24 miesięcy. Mobilność musi zostać zrealizowana w okresie realizacji Projektu (obowiązywania umowy).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera/ogloszenie

31 maja 2024 r., godz. 15:00:00

Alexander von Humboldt Stiftung/Foundation

Humboldt Research Fellowship

Stypendium badawcze Humboldta umożliwia prowadzenie własnych badań we współpracy z gospodarzem w wybranej niemieckiej instytucji badawczej. Gospodarze mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów badań.

Fundacja oferuje dwa rodzaje stypendiów:

  1. Dla naukowców po doktoracie – dla naukowców do 4 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Miesięczna kwota stypendium wynosi 2670 €. Stypendia mogą trwać od 6 do 24 miesięcy.
  2. Dla doświadczonych naukowców – dla naukowców do 12 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Kwota stypendium wynosi 3170 EUR. Stypendia mogą trwać od 6 do 18 miesięcy i można je podzielić na maksymalnie trzy pobyty w ciągu trzech lat.

Oprócz środków finansowych stypendysta otrzymuje także wsparcie fundacji przez cały okres trwania stypendium. Przed rozpoczęciem badań stypendysta i jego partner z instytucji niemieckiej mogą uczestniczyć w intensywnym kursie językowym.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/humboldt-research-fellowship

Zgłoszenia przyjmowane są non-stop.

Komisja zbiera się 3 razy w roku: w marcu, lipcu i listopadzie.

Kontakt:

Biuro Kolegium Nauk Humanistycznych
tel.: 17 872 11 13
e-mail: nwielgus@ur.edu.pl