Oferta edukacyjna Kolegium

 
Oferta edukacyjna Kolegium Nauk Humanistycznych w roku akademickim 2022/2023

 

Kierunek studiów

Forma i poziom studiów

Informacja o kierunku

Archeologia

stacjonarne I stopnia

stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

stacjonarne I stopnia

stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

stacjonarne I stopnia

stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku

Filologia angielska

stacjonarne I stopnia
niestacjonarne I stopnia

stacjonarne II stopnia
niestacjonarne II stopnia

informacje o kierunku

Filologia germańska

stacjonarne I stopnia

stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku

Filologia polska

stacjonarne I stopnia

stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku

Filologia rosyjska

stacjonarne I stopnia

stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku

Filozofia

stacjonarne I stopnia
niestacjonarne I stopnia

stacjonarne II stopnia
niestacjonarne II stopnia

informacje o kierunku

Grafika

stacjonarne jednolite studia magisterskie

informacje o kierunku

Historia

stacjonarne I stopnia

stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku

Instrumentalistyka

stacjonarne I stopnia

stacjonarne II stopnia*

informacje o kierunku

Jazz i muzyka rozrywkowa

stacjonarne I stopnia
niestacjonarne I stopnia

stacjonarne II stopnia
niestacjonarne II stopnia

informacje o kierunku

Komunikacja międzykulturowa

stacjonarne I stopnia

stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku

Kulturoznawstwo

stacjonarne I stopnia

stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku

Lingwistyka stosowana

stacjonarne I stopnia

stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku

Logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego

stacjonarne I stopnia*

informacje o kierunku

Muzeologia

stacjonarne I stopnia

stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku

Polonistyka stosowana

stacjonarne I stopnia

informacje o kierunku
Sztuki wizualne

stacjonarne I stopnia

stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku

Turystyka historyczna i kulturowa

stacjonarne I stopnia

stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku

* proces rekrutacji zostanie uruchomiony po uzyskaniu uprawnień MEiN do prowadzenia studiów

 

 

Informacje o rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 - wkrótce


Wejście do systemu rekrutacyjnego

Kontakt do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej UR


INFORMATOR dla kandydatów na studia w roku akademickim 2022/2023