Oferta edukacyjna Kolegium

Oferta edukacyjna Kolegium Nauk Humanistycznych w roku akademickim 2023/2024

Kierunek studiów

Forma i poziom studiów

Informacja o kierunku

Archeologia

stacjonarne I stopnia

stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

stacjonarne I stopnia

stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

stacjonarne I stopnia

stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku

Filologia angielska

stacjonarne I stopnia
niestacjonarne I stopnia

stacjonarne II stopnia
niestacjonarne II stopnia

informacje o kierunku

Filologia germańska

stacjonarne I stopnia

stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku

Filologia polska

stacjonarne I stopnia

stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku

Filologia rosyjska

stacjonarne I stopnia

stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku

Filozofia

stacjonarne I stopnia

stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku

Grafika

stacjonarne jednolite studia magisterskie

informacje o kierunku

Historia

stacjonarne I stopnia

stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku

Jazz i muzyka rozrywkowa

stacjonarne I stopnia

stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku

Komunikacja międzykulturowa

stacjonarne I stopnia

stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku

Kulturoznawstwo

stacjonarne I stopnia

stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku

Lingwistyka stosowana

stacjonarne I stopnia

stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku

Logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego

stacjonarne I stopnia

informacje o kierunku

Malarstwo

stacjonarne jednolite studia magisterskie

informacje o kierunku

Nauczanie języków obcych - język angielski i rosyjski*

stacjonarne jednolite studia magisterskie

informacje o kierunku

Sztuki wizualne

stacjonarne I stopnia

stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku

Turystyka historyczna i kulturowa

stacjonarne I stopnia

stacjonarne II stopnia

informacje o kierunku

* planowane uruchomienie kierunku od roku akademickiego 2023/2024 pod warunkiem uzyskania uprawnień


Informacje o rekrutacji na rok akademicki 2023/2024
Rekrutacja krok po kroku

Wejście do systemu rekrutacyjnego
Kontakt do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej UR
INFORMATOR dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2023/2024