Władze Kolegium

Prorektor ds. Kolegium Nauk Humanistycznych

Prof. dr hab. Paweł Grata


Al. T. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów
pokój nr 32, bud. A1

tel.: + 48 17 872 14 94
e-mail: prorektor.ch@ur.edu.pl

Dr hab. Paweł Grata, prof. UR_20200305074336.jpg [179.58 KB]

Pełnomocnik Prorektora ds. Organizacji i Współpracy z Zagranicą

dr Jarosław Kinal

pokój nr 30b

tel.: +48 17 872 13 01
e-mail: jkinal@ur.edu.pl

termin dyżuru:
Tydzień A - wtorek 13.15-14.45Tydzień B - wtorek 10.15-11.45