Rada Naukowa

Regulamin Rady Naukowej Kolegium

Wykaz członków Rady Naukowej Kolegium w kadencji 2020-2024

Terminarz posiedzeń Rady Naukowej w roku akademickim 2022/2023*

* Ze względu na promocję doktorską i habilitacyjną, która odbędzie się w dniu 22.02.2023 r., posiedzenie Rady Naukowej zostało przełożone na 16.02.2023 r. i odbędzie się w formie videokonferencji na platformie ZOOM.