Szlaki turystyczne pogranicza słowacko-polskiego jako narzędzie edukacji zawodowej...

 

Szlaki turystyczne pogranicza słowacko-polskiego jako narzędzie edukacji zawodowej dla utrzymania młodych ludzi w regionie / Turistické cesty slovensko poľského pohraničia ako nástroj odborného vzdelávania pre udržanie mladých ľudí v regióne

 

Okres realizacji - 01.09.2019 - 31.08.2021

Wartość projektu: 377 874,24 EUR
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 321 192,96 EUR

Instytucja finansująca – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Społeczna Odpowiedzialność Nauki

Opis projektu:
Projekt ma na celu wspieranie działań edukacyjnych w formie kompleksowych kursów tematycznych dla potencjalnych przewodników turystów indywidualnych i grup turystycznych.
Innowacyjność projektu polega na tym, że nie oferuje on klasycznych usług przewodników, a raczej przeszkala uczestników kursu w jednym z 10 bloków tematycznych. Każdy blok prezentuje pogranicze słowacko-polskie jako terytorium integralne, zdefiniowane tematycznie. Podkreślający promowanie turystyki tematycznej o wysokiej wartości dodanej dla turystów. Wszystkie kursy tematyczne są powiązane z granicą, reprezentują ją jako region o wspólnej przeszłości i kulturze. Długość jednego kursu wynosić będzie 200-240 godzin.
W pierwszym roku projekt przewiduje przygotowanie kursów, zaś w drugim roku przeszkolonych zostanie łącznie 200 uczestników, którymi będą głównie młodzi ludzie z regionu zainteresowani zagadnieniami związanymi z turystyką. Wiedza zdobyta w ramach każdego z tematów umożliwi uczestnikom lepsze pozycjonowanie na rynku pracy w sektorze usług turystycznych jako przewodnika turystycznego (w ramach oferty biur turystycznych lub samozatrudnienia).
Zdobyta wiedza, uzupełniona praktycznymi wyjazdami szkoleniowymi, zwiększy szanse młodych ludzi nie tylko na pozostanie w regionie, ale także przyczyni się do jego rozwoju.

Cel projektu:
Przygotowanie nowych, innowacyjnych form edukacji w formie kursów tematycznych szlaków turystycznych promujących wspólne obszary. Szkolenie zawodowe na te tematy zwiększy możliwości zatrudnienia w regionie, zwłaszcza dla młodych ludzi. Celem nie jest budowanie nowych szlaków turystycznych, ale identyfikacja istniejących łokci turystycznych, łączenie ich w poszczególne tematyczne jednostki funkcjonalne i zapewnianie jednostkom tematycznym przewodników szkoleniowych.


Więcej informacji – klik