Polscy bohaterowie. Innowatorzy, modernizatorzy, wynalazcy i ich wkład w rozwój społeczeństwa

 

znaki_strona_www.png [166.73 KB]

Polscy bohaterowie. Innowatorzy, modernizatorzy, wynalazcy i ich wkład w rozwój społeczeństwa

 

Kierownik - dr Jarosław Kinal

Okres realizacji - 17.10.2022 - 16.10.2024

Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Instytucja finansująca – Ministerstwo Edukacji i Nauki / Społeczna Odpowiedzialność Nauki

Wartość projektu - 114 000,00 PLN
Wartość dofinansowania - 99 000,00 PLN

Opis projektu
Celem projektu jest upowszechnienie i popularyzacja wiedzy o dokonaniach modernizacyjnych Polaków i ich wkładzie w rozwój społeczno-gospodarczy ziem polskich oraz wpływu prezentowanych osiągnięć na rozwój innych krajów i społeczeństw. W ramach projektu planowane jest stworzenie wystawy on-line i przekazanie jej do bibliotek oraz innych podmiotów podległych jednostkom samorządu terytorialnego w kraju, a także do organizacji polonijnych działających na całym świecie. Drugim efektem będzie wydanie związanego z wystawą albumu w wersji on-line oraz drukowanej. Wystawa i album, przygotowane przez zespół projektowy we współpracy z pracownikami Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego, będą prezentować 50 najbardziej istotnych, z punktu widzenia historii społecznej i gospodarczej, postaci polskiej modernizacji.

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU