Organizacja Międzynarodowego Kolokwium Lingwistycznego "Kontrasty wewnątrz- i międzyjęzykowe"

 

znaki_strona_www.png [166.73 KB]

Organizacja Międzynarodowego Kolokwium Lingwistycznego "Kontrasty wewnątrz- i międzyjęzykowe"

 

Kierownik - dr Iwona Szwed

Okres realizacji - 1.01.2021 - 31.12.2022

Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Instytucja finansująca – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Doskonała Nauka

Wartość projektu - 102 650,00 PLN
Wartość dofinansowania - 86 650,00 PLN

Opis projektu
Projekt przewiduje organizację 55. Międzynarodowego Kolokwium Lingwistycznego "Kontrasty wewnątrz- i międzyjęzykowe" w dniach 13-16.09.2020 na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jest ono dużym cyklicznym spotkaniem naukowców z całego świata zajmujących się szeroko rozumianym językoznawstwem i akwizycją języków obcych, jest on organizowany od 54 lat pierwotnie w Niemczech, a następnie w wielu krajach europejskich. Nad poziomem merytorycznym czuwa stały Międzynarodowy Komitet Organizacyjny, który w roku 2018 zwrócił się do przedstawicieli Katedry Lingwistyki Stosowanej z uwagi na ich wieloletnie zaangażowanie w prace Kolokwium Lingwistycznego z propozycją organizacji kolejnego, 55. Kolokwium na Uniwersytecie Rzeszowskim. Propozycja ta stanowi duże wyróżnienie i będzie dla Uniwersytetu Rzeszowskiego okazją nie tylko do stworzenia forum do prezentacji najnowszych wyników badań i dyskusji dla naukowców pochodzących z różnych krajów, ale też i do upowszechnienia działalności naukowobadawczej UR na szerokiej arenie międzynarodowej. Uczestnikami Kolokwium zwykle są bowiem językoznawcy z wielu krajów, m.in. z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Francji, Danii, Finlandii, Szwecji, Rosji, Litwy, Słowacji, Słowenii, Japonii. Organizatorzy zakładają, że większość uczestników również tym razem będą stanowić goście zagraniczni, będzie to więc również doskonała okazja do promocji kultury i zabytków naszego regionu. Wstępny plan zorganizowania Kolokwium w 2020 roku w Rzeszowie został już zaprezentowany podczas tegorocznego Kolokwium w Moskwie przez członków Komitetu Organizacyjnego i wzbudził duże zainteresowanie wśród stałych uczestników
Kolokwium, co pozwala zakładać udział wielu gości z zagranicy.