Opracowanie i udostępnienie księgozbioru mediewistycznego profesora Andrzeja Poppe

 

Opracowanie i udostępnienie księgozbioru mediewistycznego profesora Andrzeja Poppe

 

Kierownik - dr Michał Dzik

Okres realizacji - 1.06.2020 - 31.12.2020

Wartość projektu - 33 470,00 PLN
Wartość dofinansowania - 29 970,00 PLN

Instytucja finansująca – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Społeczna Odpowiedzialność Nauki

Opis projektu
Celem projektu jest opracowanie i udostępnienie dla celów naukowych i dydaktycznych księgozbioru wybitnego historyka, profesora Andrzeja Poppe. Przez ponad 60 lat pracy naukowej Profesor zebrał starannie wyselekcjonowany zbiór piśmiennictwa dotyczącego średniowiecznej Rusi i Cesarstwa Bizantyńskiego. Zawiera prace z zakresu historii, historii sztuki, archeologii i lingwistyki, w tym pozycje wydane w krajach byłego ZSRR, Europy Środkowej, Północnej i Zachodniej, a także w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Skład Księgozbioru czyni go unikatowym w skali Polski zestawem źródeł i opracowań na temat Rusi i Bizancjum oraz kontaktów polsko-ruskich w średniowieczu.

księgozbiór Profesora Andrzeja Poppego