Język i literatura rosyjska w przestrzeni interkulturowej

 

Język i literatura rosyjska w przestrzeni interkulturowej

 

Kierownik - dr Anna Rudyk

Okres realizacji - 1.06.2020 - 31.05.2022

Wartość projektu - 48 179,00 PLN
Wartość dofinansowania - 43 179,00 PLN

Instytucja finansująca – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Doskonała Nauka

Opis projektu
Przedmiotem projektu jest organizacja II Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Język i literatura rosyjska w przestrzeni międzykulturowej" ("Русский язык и литература в межкультурном пространстве") w maju 2021 roku. Pierwsza edycja konferencji spotkała się z dużym zainteresowaniem rusycystów z Polski i z zagranicy - na konferencję zgłosiło się 95 osób, w tym ok. 40 z zagranicy (Armenia, Białoruś, Finlandia, Japonia, Rosja, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie). Organizacja kolejnej konferencji ma na celu podtrzymanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami, wymianę doświadczeń, nawiązanie współpracy naukowej, ugruntowanie pozycji Uniwersytetu Rzeszowskiego jako ośrodka rusycystycznego. Liczymy na to, że jako wydarzenie cykliczne stanie się ona wizytówką naszej uczelni na forum międzynarodowym.