Galicyjski tygiel. Inteligencja w zaborze austriackim (1772-1918)

znaki_strona_www.png [166.73 KB]

Galicyjski tygiel. Inteligencja w zaborze austriackim (1772-1918)

Kierownik - dr Agnieszka Kawalec

Okres realizacji - 24.10.2022 - 23.10.2024

Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Instytucja finansująca – Ministerstwo Edukacji i Nauki / Doskonała Nauka

Wartość projektu - 193 800,00 PLN
Wartość dofinansowania - 173 800,00 PLN

Opis projektu
Celem projektu jest organizacja i realizacja dwudniowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej zatytułowanej „Galicyjski tygiel. Inteligencja w zaborze austriackim (1772-1918)”, w trybie stacjonarnym z możliwością udziału online. Przedmiotem badań będzie wielonarodowa inteligencja (polska, ukraińska, ormiańska, żydowska, niemiecka, węgierska, czeska) na terenie Galicji.
Dotychczasowy stan badań wskazuje, że spośród trzech zaborów, inteligencja w Galicji została stosunkowo słabo rozpoznana. Konferencja ma na celu integrację środowisk naukowych z Europy Środkowo-Wschodniej.
Efekty prac zostaną opublikowane w formie tradycyjnej i online.

Więcej informacji na stronie – klik