Ex oriente lux - modernizacja i umiędzynarodowienie badań nad dziedzictwem Polski Wschodniej

 

znaki_strona_www.png [166.73 KB]

Ex oriente lux - modernizacja i umiędzynarodowienie badań nad dziedzictwem Polski Wschodniej

 

Kierownik - dr hab. Marcin Wołoszyn, prof. UR

Okres realizacji - 1.07.2022 - 30.06.2024

Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Instytucja finansująca – Ministerstwo Edukacji i Nauki / Nauka dla Społeczeństwa

Wartość projektu - 1 025 225,00 PLN
Wartość dofinansowania - 1 025 225,00 PLN

Opis projektu
Celem prezentowanego projektu jest przyśpieszenie procesu modernizacji i umiędzynarodowienia badań nad szeroko rozumianą archeologią Polski południowo-wschodniej - realizowanych przez zespół badawczy z Uniwersytetu Rzeszowskiego we współpracy z wieloma placówkami Polski wschodniej i innych krajów.
Szczególne miejsce zajmują tutaj dwa obszary: scytyjska enklawa zlokalizowana w Polsce wschodniej (Chotyniec) oraz pogranicze polsko-ruskie (region Grodów Czerwieńskich). Tereny te przez lata były zaniedbywane i niedoceniane pod względem naukowym, najbardziej spektakularnym dowodem jest marginalizacja tego regionu w okresie badań milenijnych. Dopiero po 1989 r. nastąpił zwrot w badaniach nad Polską wschodnią. Wciąż jednak odczuwalny jest brak ram organizacyjnych i dostosowania metodologii prac badawczych do wymogów XXI wieku. Stąd też koniecznym jest pilne nadrobienie zaległości w studiach nad dziedzictwem kulturowym Polski wschodniej. Jest to szczególnie istotne w wypadku archeologii - dyscypliny wymagającej znacznych nakładów finansowych, a tym samym (bardziej niż np. studia z zakresu historii) zależnej od mecenatu państwa. Uniwersytet Rzeszowski - placówka powstała dopiero w 2001 r. - konsekwentnie stara się realizować badania na tym polu, ale nie jest oczywiście w stanie zastąpić wielkich ośrodków badawczych naszego kraju (np. Kraków, Poznań, Warszawa) w zakresie studiów nad historią czy historią sztuki. Niemniej jednak – wobec fascynujących odkryć archeologicznych – z całą pewnością jest w stanie stać się bardzo mocnym i wyrazistym punktem na mapie polskich ośrodków naukowych, które podejmują badania nad materialnymi śladami przenikania się Wschodu i Zachodu w starożytności i chrześcijaństwa łacińskiego i bizantyńskiego w wiekach średnich.
Projekt ma na celu stworzenie warunków do podejmowania pionierskich prac badawczych i metod upowszechniania wiedzy o nich szerokiemu gronu odbiorców, co z kolei poprawiać będzie odbiór społeczny polskiej nauki. Warunkiem sukcesu jest jednak modernizacja i dalsza internacjonalizacja prowadzonych na UR prac badawczych.