Etos nauczyciela. Rozmowy o wartościowej edukacji

znaki_strona_www.png [166.73 KB]

Etos nauczyciela. Rozmowy o wartościowej edukacji

 

Kierownik - dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR

Okres realizacji - 1.10.2023 - 30.09.2025

Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Instytucja finansująca – Ministerstwo Edukacji i Nauki / Społeczna Odpowiedzialność Nauki II

Wartość projektu - 231 897,00 PLN
Wartość dofinansowania - 208 397,00 PLN

Opis projektu
Celem projektu jest organizacja 6 spotkań dla osób z sektora edukacyjnego i jednego otwartego seminarium naukowego zorganizowana na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz transmitowana i promowana w przestrzeni wirtualnej, mająca na celu dyskusję o współczesnej roli nauczyciela i instytucji edukacyjnej we współczesnym świecie. Spotkania będą stanowić zarówno cykl (spoiwem będzie tematyka edukacyjna) jak i odrębne wydarzenia (poprzez szczegółowe zagadnienia poruszane podczas spotkań). Spotkania będą transmitowane w formule 'na żywo" za pośrednictwem najpopularniejszej platformy streamingowej video - YouTube oraz zdeponowane i możliwe do odtworzenia w dowolnym momencie na dedykowanej projektowi witrynie internetowej. Warstwa filmowa zostanie, oprócz filmów zawierających pełne nagranie spotkań, uzupełniona o atrakcyjne 4-5 minutowe skróty wzbogacone o tłumaczenie na język angielski celem dotarcia do odbiorcy anglojęzycznego. Do udziału w dyskusji zostaną zaproszeni nauczyciele-praktycy, managerowie edukacji oraz naukowcy, których zainteresowania naukowe obejmują tematykę poszczególnych spotkań. Ostatnim elementem projektu będzie seminarium naukowe do uczestnictwa w którym zostaną zaproszeni naukowcy z Polski i zagranicy. Rezultatem seminarium naukowego będzie wydanie monografii naukowej zatytułowanej "10 rozważań dla wartościowej edukacji", udostępnionej przez Kuratorium Oświaty, w bazie POLONA oraz w Repozytorium UR, zawierającej rozważania wybitnych polskich filozofów, psychologów i pedagogów będącą pomocą dla nauczycieli w ich pracy.