Czego uczy nas historia gospodarcza? 12 rozmów na trudne czasy

znaki_strona_www.png [166.73 KB]

Czego uczy nas historia gospodarcza? 12 rozmów na trudne czasy

 

Kierownik - dr Jarosław Kinal

Okres realizacji - 1.10.2023 - 30.09.2025

Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Instytucja finansująca – Ministerstwo Edukacji i Nauki / Społeczna Odpowiedzialność Nauki II

Wartość projektu - 232 500,00 PLN
Wartość dofinansowania - 209 000,00 PLN

Opis projektu
Celem projektu jest popularyzacja poprzez działania w przestrzeni internetu wiedzy o historii gospodarczej i polskich dokonaniach w tej sferze. Wybrana forma popularyzacji, rozmowy w formie wideopodcastów, jest obecnie szeroko stosowanym w krajach anglosaskich narzędziem promocji nauki. Ze względu na planowaną treść, zasięgi i popularność tej formy przekazu oraz zamiar tłumaczenia na język angielski projekt będzie skierowany zarówno do polskiego jak i zagranicznego odbiorcy. Projekt stanowi element inicjujący tego typu działania z zamierzeniem rozwoju tej formy po zakończeniu jego realizacji. Będące efektem projektu podcasty oraz publikacja będą przygotowane w językach polskim i angielskim. W projekcie przewiduje się realizację dwunastu 30-minutowych odcinków-rozmów na tematy wybrane przez pracowników Zakładu Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Rzeszowskiego z ekspertami - naukowcami reprezentującymi historię gospodarczą oraz historię społeczną. Przewiduje się udział w projekcie kilku osób przygotowujących i prowadzących poszczególne rozmowy oraz 12 ekspertów w zakresie problematyki będącej tematem kolejnych odcinków. Działania popularyzatorskie projektu obejmować będą również przekazanie nagrań (w formie linku do portalu głównego (tzw. landing page)) do instytucji edukacyjnych (Kuratoria Oświaty, szkoły ponadpodstawowe, uczelnie wyższe) w kraju oraz szkół i organizacji polonijne na świecie (wybranych z bazy organizacji polonijnych dostępnej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych). Dodatkowym elementem będzie popularyzacja efektów poprzez artykuły dotyczące projektu w prasie i portalach informacyjnych o różnym stopniu zasięgów. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości historyczno-ekonomicznej w tzw. pokoleniu Z, to jest wśród ludzi młodych, o wąsko skorelowanych zainteresowaniach, poprzez odpowiedni, atrakcyjny dla tej grupy odbiorców typ działania. Adresatami projektu będą również nauczyciele, społecznicy, muzealnicy oraz inne osoby zainteresowane tematyką historii społeczno-gospodarczej. Dostęp do materiałów będzie bezpłatny, uzależniony jedynie od dostępu do internetu.

Strona internetowa projektu