Zaginione księgi Archiwum Diecezjalnego w Przemyślu. Katalog strat wojennych

 

znaki_strona_www.png [166.73 KB]

Zaginione księgi Archiwum Diecezjalnego w Przemyślu. Katalog strat wojennych

 

Kierownik - prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec

Okres realizacji - 1.01.2024 - 31.12.2024

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych”

Logo MKiDN.png [70.33 KB]

Wartość projektu - 24 000,00 PLN
Wartość dofinansowania - 19 200,00 PLN

Opis projektu
Zadanie badawcze dotyczy recenzowanej publikacji na temat strat diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego poniesionych w latach 1939-1945, w granicach dzisiejszego państwa polskiego. Publikacja dostępna będzie na zasadach Open Access. Jest to kontynuacja zadania badawczego „Wojenne straty kulturowe diecezji przemyskiej w latach 1939-1945” realizowanego w latach 2022-2023 w ramach ogólnopolskiego programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Badanie polskich strat wojennych (nr zadania 04746/22). W latach 2022-2023 zostały zrealizowane wszystkie etapy zadania, włącznie z konferencją naukową z udziałem ok. 60 prelegentów z kraju i z zagranicy. Z przyczyn obiektywnych – m. in. problemy zdrowotne realizatorów zadania nie udało się zrealizować ostatniego punktu zadania – wydania publikacji w 2023 r. zawartość publikacji stanowi część wstępna omawiająca ogólnie kwestię strat kulturowych poniesionych przez diecezję przemyska obrządku łacińskiego w latach 1939-1945 oraz katalog ponad 800 zaginionych ksiąg metrykalnych z Archiwum Diecezji Przemyskiej. Katalog zawiera następujące elementy: nazwę parafii (miejscowości), przynależność dekanalną parafii z 1939 r. oraz aktualną, patrocinium parafii, tytuł zaginionej księgi, jej opis fizyczny oraz uwagi. Katalog wydany zostanie w dwóch wersjach tradycyjnej - drukowanej oraz cyfrowej. Wstęp do katalogu sporządzony zostanie w j. polskim oraz przetłumaczony na j. angielski. Publikacja została pozytywnie zaopiniowana przez dwóch recenzentów.