Wojenne straty kulturowe diecezji przemyskiej w latach 1939–1945

 

znaki_strona_www.png [166.73 KB]

Wojenne straty kulturowe diecezji przemyskiej w latach 1939–1945

 

Kierownik - prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec

Okres realizacji - 1.03.2022 - 31.12.2023

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych”

Logo MKiDN.png [70.33 KB]

Wartość projektu - 101 250,00 PLN
Wartość dofinansowania - 76 250,00 PLN

Opis projektu
Projekt „Wojenne straty kulturowe diecezji przemyskiej w latach 1939-1945” realizowany będzie w okresie od 01.03.2022 do 31.12.2023 w Zakładzie Historii Nowożytnej i Dziejów Kościoła Instytutu Historii Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego i zakłada opracowanie katalogu strat poniesionych przez diecezję przemyską w wyniku II wojny światowej, a także podjęcie próby ustalenia losów utraconych dóbr. Poprzez nasze działania chcemy zwrócić również uwagę opinii publicznej oraz innych badaczy na straty poniesione przez Kościół katolicki w Polsce w latach 1939-1945, które to miały ogromne znaczenie dla historii i kultury naszego narodu. Cele projektu zostaną osiągnięte przez realizację szeregu kwerend w krajowych i zagranicznych archiwach proweniencji państwowej i kościelnej. Ich efekty zaprezentowane zostaną na zorganizowanej konferencji oraz w formie recenzowanej publikacji naukowej, która dostępna będzie na zasadach Open Access.

Więcej informacji – klik