Słownik biograficzny polskich pisarek emigracyjnych 1939-1989

Historia edito

 

znaki_strona_www.png [166.73 KB]

Słownik biograficzny polskich pisarek emigracyjnych 1939-1989

 

Kierownik - prof. dr hab. Jolanta Pasterska

Okres realizacji - 20.09.2022 - 20.09.2027

Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Instytucja finansująca - Ministerstwo Edukacji i Nauki / Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Wartość projektu - 661 415,00 PLN
Wartość dofinansowania - 661 415,00 PLN

Opis projektu
Celem projektu jest opracowanie biogramów polskich pisarek emigracyjnych wraz z hasłową charakterystyką twórczości, ikonografią i bibliografią. Są to materiały rozproszone, często nieaktualne. Sporządzone na podstawie archiwów biogramy pozwolą na poszerzenie/skorygowanie wiedzy na temat polskiej emigracji niepodległościowej. Opracowanie takiego kompendium scali wiedzę na temat życia i twórczości polskich pisarek emigracyjnych. Bazując na nowopozyskanych (po upływie prawnych okresów karencji) archiwach, zweryfikowane zostaną dotychczasowe ustalenia dotyczące tej integralnej części piśmiennictwa polskiego. Dzięki zgromadzonej bibliografii i charakterystyce głównych nurtów twórczości poetek i prozaiczek wytyczone zostaną nowe obszary badań. Projekt zakłada dwie wersje: rozszerzoną - elektroniczną i standardową - książkową. Publikacja słownika na specjalnie utworzonym na jego potrzeby portalu internetowym i jego stała obsługa pozwoli na ciągłą aktualizację i uzupełnianie biograficznych i bibliograficznych danych nadal żyjących i tworzących pisarek. Biogramy posłużą także doktorantom i młodej kadrze naukowej jako punkt wyjścia do pełnego monograficznego opracowania twórczości wybranych pisarek lub do przygotowania cyklu rozpraw składających się na dorobek habilitacyjny.

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU (SŁOWNIK)