Sextus Pompeius and the Roman civil Wars

 

Sextus Pompeius and the Roman civil Wars

 

Kierownik - dr hab. Piotr Berdowski, prof. UR

Okres realizacji - 05.03.2018 – 04.03.2021

Wartość dofinansowania - 48 000 PLN

Instytucja finansująca – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/ Narodowy Program Rozwoju Humanistyki