Osada społeczności scytyjskiego kręgu kulturowego w Hruszowicach, stan. 2 ...

 

znaki_strona_www.png [166.73 KB]

Osada społeczności scytyjskiego kręgu kulturowego w Hruszowicach, stan. 2 jako element tzw. aglomeracji chotynieckiej

 

Kierownik - dr hab. Katarzyna Trybała-Zawiślak, prof. UR

Okres realizacji - 2.01.2021 - 15.12.2022

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”

Logo MKiDN.png [70.33 KB]

Wartość projektu - 156 850,00 PLN
Wartość dofinansowania - 101 000,00 PLN

 

Opis projektu:
Celem wnioskowanego projektu jest pełna publikacja materiałów pochodzących z wczesnej epoki żelaza z wielokulturowego obiektu w Hruszowicach, stan. 2. Badania wykopaliskowe na tym stanowisku zostały przeprowadzone w ramach realizacji programu budowy autostrady A4 wraz z przyległą infrastrukturą w latach 2009-2012. Przebadano wówczas aż 2778 arów powierzchni oraz udokumentowano imponującą serię źródeł nieruchomych (8963 obiekty wziemnne, w tym 1301 z określoną chronologią) i ruchomych (54 522 zabytki, w tym około 39 tys. fragmentów ceramiki), z których znaczną część (ok. 31000 - artefaktów ruchomych I niespełna 500 struktur wziemnych) odnosić należy do wczesnej epoki żelaza. Trzeba tutaj podkreślić, że przytoczone powyżej dane liczbowe są wyjątkowe, nawet jak na standardy badań "autostradowych". Zbadana powierzchnia ponad 27 hektarów plasuje to stanowisko w rzędzie największych w regionie południowo-wschodniej Polski, jak i jednego z większych w skali całego kraju.
Olbrzymia pula udokumentowanych obiektów nieruchomych oraz źródeł ruchomych o wczesnożelaznej metryce, dokumentuje długie i intensywne osadnictwo z tego okresu oraz stwarza możliwość prowadzenia wnikliwych obserwacji przestrzenno-funkcjonalnych, planigraficznych, chronologicznych, a w przypadku źródeł ruchomych i licznych pozostałości organicznych, szeregu analiz eksperckich.