Edycja twórczości diarystycznej Franciszka Salezego Gawrońskiego (1787-1871)

znaki_strona_www.png [166.73 KB]

Edycja twórczości diarystycznej Franciszka Salezego Gawrońskiego (1787-1871)

 

Kierownik - dr hab. Kazimierz Maciąg, prof. UR

Okres realizacji - 27.03.2024 - 27.06.2027

Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Instytucja finansująca - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Wartość projektu - 478 309,97 PLN
Wartość dofinansowania - 478 309,97 PLN

Opis projektu
Celem projektu jest przygotowanie 4-tomowej edycji twórczości diarystycznej Franciszka Salezego Gawrońskiego (1787-1871), żołnierza napoleońskiego, powstańca listopadowego, działacza politycznego w Rzeczpospolitej Krakowskiej, a przede wszystkim niezwykle interesującego pamiętnikarza, który niemal przez całe życie prowadził zapiski będące świadectwem jego licznych kontaktów ze znaczącymi postaciami ówczesnego życia kulturalnego i politycznego. Planowana edycja obejmuje całość zachowanej twórczości diarystycznego Gawrońskiego, na którą składać się będzie poprawione i opatrzone aparatem naukowym wydanie pamiętników obejmujących okres do powstania listopadowego (które wydano w roku 1916) oraz zapisków dotychczas nie publikowanych (lub wydanych w niewielkich fragmentach), a więc dziennika podróży po Europie w latach 1839-1841 oraz obszernych "pamiętników galicyjskich" z lat 1832-1869.
Opublikowanie tej twórczości (w wersji książkowej oraz dostępnej w Internecie) udostępni ważne źródło do licznych nowych rozpoznań, korekt, uzupełnień w biografiach wielu ważnych postaci dziewiętnastowiecznego życia kulturalnego i politycznego.  Będzie także ważnym materiałem do oglądu wielu wydarzeń w których diarysta uczestniczył. Twórczość ta ma także wartość samoistną jako dzieło piśmiennictwa dziewiętnastowiecznego: Gawroński stworzył osobliwy własny styl opowiadania o wydarzeniach, których był świadkiem: reporterski, dość lakoniczny, przywiązujący wagę do tła opisywanych wydarzeń, odmienny językowo od znanych nam dzienników i pamiętników z epoki.