Dokumenty i akty prawne

REGULAMINY

Załączniki do pobrania:

Wniosek o dokonanie przedpłaty na konferencję krajową
Wniosek o dokonanie przedpłaty na konferencję zagraniczną

Załączniki do pobrania:

 

 

 

 

Komunikat nr 1/2022 Rady Doskonałości Naukowej - w sprawie nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 1010)