Biuro Kolegium

Al. T. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

budynek A1

Dyrektor Biura Kolegium Nauk Humanistycznych

mgr Greta Kaczmarczyk

pokój nr 30a
tel.: 17 872 14 94
e-mail: biuro.ch@ur.edu.pl

mgr Bożena Pomianek

pokój nr 30
tel.: 17 872 13 02
e-mail: bpomianek@ur.edu.pl

 • zastępca Dyrektora Biura
 • sprawy finansowe Kolegium

mgr Natalia Gryń-Popek

pokój nr 30
tel.: 17 872 13 02
e-mail: ngryn@ur.edu.pl

 • sprawy finansowe Kolegium

Elżbieta Zakulec

pokój nr 30
tel.: 17 872 13 02
e-mail: ezakulec@ur.edu.pl

 • sprawy finansowe Kolegium
 • prowadzenie spraw związanych z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi oraz zadaniami z nimi związanymi, służącymi rozwojowi młodych naukowców,uczestników studiów doktoranckich oraz słuchaczy Szkoły Doktorskiej UR

mgr Monika Wąsacz

pokój nr 30a
tel.: 17 872 12 85
e-mail: mowasacz@ur.edu.pl

 • postępowania naukowe dla dyscyplin archeologia, filozofia, historia, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

mgr Agnieszka Bar

pokój nr 31
tel.: 17 872 13 00
e-mail: agbar@ur.edu.pl

 • postępowania naukowe dla dyscyplin językoznawstwo i literaturoznawstwo

mgr Katarzyna Flisak

pokój nr 31
tel.: 17 872 13 03
e-mail: kflisak@ur.edu.pl

 • studia III stopnia
 • stypendia doktoranckie i zwiększenie stypendium doktoranckiego

godziny otwarcia dla doktorantów:
od wtorku do piątku 9:00-13:00

mgr Natalia Wielgus

pokój nr 31
tel.: 17 872 11 13
e-mail: nwielgus@ur.edu.pl

 • projekty badawcze
 • promocja
 • współpraca międzynarodowa