Aktualności

Zaktualizowany wykaz czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki

 

Serdeczne gratulacje dla redakcji czasopism "Anabasis. Studia classica et orientalia" oraz "Galicja. Studia i Materiały", które w zaktualizowanym wykazie czasopism punktowanych otrzymały odpowiednio 100 oraz 70 punktów!

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-21-grudnia-2021-r-o-zmianie-i-sprostowaniu-komunikatu-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych?fbclid=IwAR14BgYVJi2Xba_WVwujQ6nHmx4sc--Q4hyg6kWu8iRGx-RE7CCobtC7NKk

Zgodnie z Wykazem, czasopisma redagowane przez pracowników naszego Kolegium i wydawane lub współwydawane w ramach Wydawnictwa UR to:

"Anabasis. Studia Classica et Orientalia" - 100 pkt

"UR Journal of Humanities and Social Sciences" - 70 pkt.

"Galicja. Studia i materiały" - 70 pkt.

"Tematy i Konteksty" - 40 pkt.

"Analecta Archaeologica Ressoviensia" - 40 pkt.

"Słowo. Studia językoznawcze" - 40 pkt.

"Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego" - 40 pkt.

"Fraza. Poezja - proza - esej" - 20 pkt.

"Dydaktyka polonistyczna" - 20 pkt.

"Studia Anglica Resoviensia" - 20 pkt.

"Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej" - 20 pkt.

"Tekst i Dyskurs" - 20 pkt.

 

wstecz