Aktualności

XII MEDIOLINGWISTYCZNE SEMIARIUM NAUKOWE ,,JĘZYK W MEDIACH"

14 czerwca 2024 roku na naszym Uniwersytecie odbyło się XII Mediolingwistyczne Seminarium Naukowe ,,Język w Mediach". Wydarzenie to zgromadziło oprócz wyśmienitych badaczy mediów zrzeszonych w sekcji „Język w mediach” Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, zainteresowanych naukowców z rodzimego ośrodka. Była to wyjątkowa okazja, nie tylko ze względu na referaty i dyskusje naukowe, ale także na jubileusz dr hab., prof. UR Marii Krauz, która była uczestniczką honorową tego wydarzenia.

Organizatorkami seminarium były:

  • dr hab., prof. UMCS Danuta Kępa-Figura – przewodnicząca sekcji „Język w mediach” PTKS

oraz reprezentujące Zakład Lingwistyki Mediów Katedry Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Rzeszowskiego:

  • dr hab., prof. UR Anna Hanus – kierownik Zakładu Lingwistyki Mediów w Katedrze Lingwistyki Stosowanej i
  • dr hab., prof. UR Agnieszka Mac – kierownik Katedry Lingwistyki Stosowanej.

Podczas seminarium zaprezentowane zostały wstępne propozycje dotyczące kwestii gatunkowości internetu w ujęciu kontrastywnym, której opracowanie odbywa się w ramach mikrograntu przyznanego przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.

Referaty wygłosili:

  • prof. dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz (UR) na temat ,,Kontrastowość i jej rodzaje"
  • dr hab., prof. UR Anna Hanus (UR): ,,Gatunkowość w polskiej i niemieckiej tradycji (medio)lingwistycznej"
  • dr hab., prof. UMCS Danuta Kępa-Figura (UMCS): ,,Gatunkowość internetu – zarys perspektywy badawczej"
  • dr hab., prof. UŚ Magdalena Ślawska (UŚ) i dr hab., prof. UŁ Dorota Kaczmarek (UŁ): ,,Strukturalne wymiary gatunkowości internetu"

Seminarium było ponadto okazją do wymiany myśli i doświadczeń między wybitnymi specjalistami w dziedzinie mediolingwistyki, którzy wspólnie dyskutowali o roli i metodach eksploracji mediów cyfrowych oraz o szansach i ograniczeniach badań kontrastywnych w tym zakresie. a także do świętowania osiągnięć i jubileuszu prof. Marii Krauz.

 

wstecz