Aktualności

Tytuł Profesora dla dra hab. Marka Nalepy

Jest nam bardzo miło poinformować, że Prezydent RP, Pan Andrzej Duda, postanowieniem z 21 lipca 2020 r. nadał Panu dr. hab. Markowi Nalepie tytuł profesora nauk humanistycznych.

Clipboard01.jpg [47.42 KB]

Serdeczne gratulacje!

Nalepa Marek - dr hab. prof. UR.jpg [218.80 KB]

Marek Nalepa

Prof. dr hab.; nauki humanistyczne, literaturoznawstwo. Magisterium w WSP w Rzeszowie (1992), tamże doktorat (1998), habilitacja – UJ (2004). Nauczyciel akademicki w: WSP w Rzeszowie – stażysta (1991), asystent (1992–1998), adiunkt (1998–2001), w UR – adiunkt (2001–2004), prof. nadzw. (od 2004); w PWSZ w Przemyślu (2002–2006, od 2004 prof. nadzw.), w PWSW (od 2006 prof. nadzw.). Kierownik Zakładu Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia w IPiD – wcześniej IFP UR (2007–2020), kierownik Zakładu Historii Literatury w PWSW (2007–2008, 2010–2011), z-ca dyrektora Instytutu Filologicznego PWSW (2013–2015), kierownik Zakładu Polonistyki w Instytucie Humanistycznym PWSW (2015–2017); członek Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym (od 1996), Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (od 2015), Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu (od 2019); członek Rady Naukowej Serii „Czarny Romantyzm” (od 2012, od 2020 przewodniczący), Rady Naukowej Zeszytów Naukowych UZ (od 2013), Rady Naukowej Wydawnictwa Naukowego Instytutu Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego (od 2017); członek redakcji „Prac Humanistycznych Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie” (do 2006), „Tematów i Kontekstów” (2010–2015); autor, współautor, redaktor i współredaktor 18 monografii naukowych (zbiorowych i autorskich) oraz antologii i źródeł archiwalnych, ok. 70 artykułów poświęconych kulturze literackiej lat 1795–1830 oraz wybranym zagadnieniom prozy współczesnej. Za publikacje otrzymał wyróżnienia: Monografie Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej, 2002; Biblioteka Śląska – najlepsza książka pod względem edytorskim w kategorii prac naukowych, 2004; 18. Dni Książki nie tylko Naukowej w Poznaniu – Główna Nagroda JM Rektora UAM w konkursie na najlepszą książkę akademicką, 2014; Złota Książka im. Wincentego Różańskiego, 2016; oraz nominacje do nagród: Targi Książki Akademickiej ATENA w Warszawie, 2004; Nagroda im. J. Łukaszewicza – Posnaniana, 2015. Współorganizator 5 konferencji krajowych i międzynarodowych. Wypromował 3 doktorów, 180 magistrów i 97 licencjatów.

wstecz