Aktualności

Potwierdzenie wysokiej pozycji naukowej Kolegium Nauk Humanistycznych UR

 

Z przyjemnością informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki po przeprowadzeniu ewaluacji jakości jednostek naukowych za lata 2017-2021 przyznało wysokie kategorie dyscyplinom ewaluowanym w ramach Kolegium Nauk Humanistycznych. Kategorię A ( 3 z 6 na naszej Uczelni) otrzymały: archeologia, filozofia oraz sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, kategorię B+: historia, językoznawstwo i literaturoznawstwo, a kategorię B – sztuki muzyczne.

Prorektor ds. Kolegium Nauk Humanistycznych prof. dr hab. Paweł Grata dziękuje pracownikom Kolegium za ich wkład w uzyskanie tak wysokich kategorii naukowych oraz informuje, że trwają prace nad podwyższeniem kategorii w dyscyplinach, w których istnieje szansa na skuteczność odwołania.

Więcej informacji o wynikach ewaluacji znajduje się na stronie www.ur.edu.pl

logo Kolegium.jpg [69.03 KB]

 

 

wstecz