Aktualności

OPUS NCN dla dra hab. Marcina Wołoszyna z Instytutu Archeologii

Serdecznie gratulujemy dr. hab. Marcinowi Wołoszynowi, prof. UR z Instytutu Archeologii, którego projekt pt. "Początki sąsiedztwa. Chronologia absolutna zespołu osadniczego w Czermnie-Czerwieniu i formowanie się pogranicza polsko-ruskiego w X-XIII wieku" otrzymał dofinansowanie w kwocie 982 000,00 zł w ramach programu OPUS 22.

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2021-09-15okipi34a/streszczenia/543262-pl.pdfwstecz