Aktualności

Nauka dla Społeczeństwa dla Kolegium Nauk Humanistycznych UR

Z przyjemnością informujemy, że projekt „Ku lepszej przyszłości. Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku” autorstwa prof. dr hab. Pawła Graty i dr Jarosława Kinala otrzymał kategorię A i został w całości zakwalifikowany do finansowania przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa” w obszarach "Doskonałość naukowa" oraz "Humanistyka-Społeczeństwo-Tożsamość". Kwota finansowania projektu wynosi 412 850 zł.

Przedmiotem badań realizowanych w ramach projektu będą dzieje opieki nad dzieckiem na ziemiach polskich od XIX do XXI wieku. Opieki w szerokim rozumieniu tego pojęcia, obejmującym zarówno zachodzący postęp w tej mierze, jak też ewoluujące miejsce i sposób pielęgnacji dziecka w rodzinie oraz wszelkie formy wsparcia jego rozwoju, oferowane przez instytucje zewnętrzne, poczynając od państwa, poprzez władze samorządowe, organizacje społeczne aż po związki wyznaniowe.

Naukowym rezultatem realizacji projektu będzie obejmujący 50 arkuszy wydawniczych słownik historyczny „Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku" opublikowany w formie drukowanej oraz upowszechniany on-line.

Zespół prof. dr hab. Pawła Graty równolegle realizuje również dwa inne projekty „Niepodległa Polska i wolni Polacy w XIX-XXI” w ramach programu „Szlakami Niepodległej” oraz „Modernization processes in the Younger Europe. Central European Congress of Economic History” w ramach programu “Doskonała Nauka”.

290756294_5796852746992172_6197199341401835456_n_20220628072652.jpg [20.70 KB]

wstecz