Aktualności

Linguistic Patronite – licealiści coraz częściej goszczą na Lingwistyce Stosowanej

Zapoczątkowany w maju 2023 roku przez Lingwistykę Stosowaną (dr Judytę Pawliszko i dr Iwonę Szwed) projekt Linguistic Patronite dynamicznie się rozwija i spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów szkół średnich Podkarpacia. Projekt wpisuje się we współpracę Katedry Lingwistyki Stosowanej z otoczeniem zewnętrznym i służy popularyzacji wiedzy z zakresu lingwistyki stosowanej wśród licealistów, głównie tych uczących się w klasach o profilu językowym, a także przybliżeniu im pracy tłumacza oraz specyfiki studiów tłumaczeniowych. Nową inicjatywą w ramach projektu jest oferta “One-Day-Student”, która daje możliwość kilku uczennicom i uczniom najstarszych klas licealnych, wydelegowanym przez szkoły objęte patronatem, uczestniczenia przez jeden dzień w zajęciach wraz ze studentami kierunku lingwistyka stosowana. Pomysł spotkał się z dużym zainteresowaniem licealistów i pierwsi z nich już brali udział w zajęciach. W ramach projektu uczniowie są też zapraszani na konferencje i wykłady organizowane i współorganizowane przez Katedrę Lingwistyki Stosowanej.

26 października uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu byli gośćmi międzynarodowej Konferencji ,,Polsko-niemiecko-ukraińskie warsztaty przyszłości" organizowanej na Uniwersytecie Rzeszowskim przy współpracy z DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst). Mogli oni wysłuchać wystąpień dotyczących sytuacji studiów germanistycznych w Polsce i w Ukrainie oraz perspektyw rozwoju zawodowego dla germanistów w obydwu krajach, a przy okazji obserwować „na żywo” pracę tłumaczeniową studentów lingwistyki stosowanej (Magdalena Okoń, Wiktoria Ziajkiewicz, Bartosz Dzwolak oraz Michał Wilk) pod kierunkiem dr Agnieszki Buk. Udział studentów z Koła Naukowego „Poligloci” w ramach projektu tłumaczeniowego SIBAST (prowadzonego przez dr Iwonę Szwed) w opiece nad uczniami, jest ważnym elementem współpracy ze szkołami, gdyż pozwala licealistom na bezpośredni kontakt ze starszymi kolegami i poznanie specyfiki ich studiów.

Kolejne szkoły objęte patronatem Katedry Lingwistyki Stosowanej w ramach projektu to:

  • I Liceum Ogólnokształcące w Nowej Sarzynie (koordynatorzy ze strony LO: Andrzej Kusiak - Dyrektor Szkoły i Agnieszka Chowaniec - nauczycielka języka angielskiego, a ze strony UR: Judyta Pawliszko i Iwona Szwed z KLS);
  • Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie (koordynatorzy ze strony LO: Barbara Rudawska - nauczycielka języka angielskiego i Stanisław Wojnar - nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego, a ze strony UR: Ewa Kusz i Iwona Szwed z KLS).

Każda z podpisanych umów przewiduje poza popularyzacją wiedzy lingwistycznej wśród uczniów i ich uczestniczeniem w życiu UR również rolę szkół jako interesariuszy zewnętrznych Katedry Lingwistyki Stosowanej, uczestniczących w opiniowaniu programów nauczania czy monitorowaniu losów absolwentów UR.

W nowym roku akademickim 2023/2024 odbyły się już kolejne warsztaty tłumaczeniowo-lingwistyczne dla uczniów. W dniu 24.11.2023 r. uczniowie I LO z Jarosławia wzięli udział w spotkaniu poprowadzonym przez dr Magdalenę Krawiec (KLS), podczas którego mieli możliwość zapoznania się z praktyką tłumaczenia, doskonalenia swojej dykcji oraz przetestowania umiejętności w tłumaczeniu symultanicznym.

Z kolei uczniowie LO Sióstr Prezentek w Rzeszowie odwiedzili Katedrę Lingwistyki Stosowanej 23.02.24, gdzie mogli zapoznać się z możliwościami ćwiczenia wymowy w języku angielskim przy użyciu specjalnych narzędzi dostępnych online, przedstawionych przez dr Ewę Kusz. Następnie uczniowie pod opieką dr Iwony Szwed i przy wsparciu studentek lingwistyki stosowanej Magdaleny Okoń i Katarzyny Baran mogli nauczyć się obsługi kabin tłumaczeniowych oraz spróbować swoich sił jako tłumacze symultaniczni (https://www.facebook.com/100057607652403/posts/868769018386679/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v).

W dniu 11 marca odbyły się kolejne warsztaty. Tym razem liczne grono licealistów z I LO w Nowej Sarzynie oraz I LO w Jarosławiu wzięło udział w wykładzie dra Bartosza Bucia (KLS) zatytułowanym „O tłumaczeniach i tłumaczach w pigułce…”. Następnie uczniowie uczestniczyli w warsztatach tłumaczenia symultanicznego, gdzie mogli sprawdzić swoje umiejętności w kabinach tłumaczeniowych.

Planujemy też udział wybranych uczniów w specjalistycznych warsztatach tłumaczeniowych organizowanych co roku dla studentów z Koła Naukowego POLIGLOCI w ramach projektu SIBAST oraz zaproszenie uczniów do uczestniczenia jako słuchacze w 4. edycji Konferencji Młodych Lingwistów ATENA, organizowanej przez KN POLIGLOCI na UR.

Współpraca może się dynamicznie rozwijać również dzięki wsparciu ze strony pani Prorektor UR ds. Studenckich i Kształcenia – dr hab. Elżbiety Rokosz, prof. UR oraz pani Dziekan Kolegium Nauk Humanistycznych dr hab. Agnieszki Myszki, prof. UR.

wstecz