Aktualności

Doskonała Nauka w Kolegium Nauk Humanistycznych

Z przyjemnością informujemy, że w poniedziałek 7.02.2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki podpisało umowę na realizację projektu „Modernization processes in the Younger Europe. Central European Congress of Economic History” przygotowanego przez zespół pod kierownictwem prof. dra hab. Pawła Graty – Prorektora ds. Kolegium Nauk Humanistycznych. Kwota dofinansowania wyniosła prawie 100.000 złotych.

Celem projektu jest organizacja i realizacja Środkowoeuropejskiego Kongresu Historii Gospodarczej poświęconego procesom modernizacji zachodzącym na przestrzeni dziejów na terenie tzw. Młodszej Europy, która w krąg cywilizacji zachodniej wchodziła w końcu pierwszego tysiąclecia naszej ery. Integralną częścią realizacji projektu będzie publikacja wyników zaprezentowanych podczas wydarzenia wystąpień w formule otwartego dostępu w wersji cyfrowej na dedykowanej dla tego wydarzenia platformie internetowej oraz w wersji drukowanej w postaci recenzowanych monografii opublikowanych w językach polskim oraz angielskim. Wydarzenie ma na celu integrację środowisk naukowych zajmujących się historią gospodarczą i społeczną z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, tj. Polski, Słowacji, Czech, Rumunii, Węgier, Ukrainy oraz państw bałkańskich, ze szczególnym uwzględnieniem badaczy zajmujących się problematyką zachodzących w regionie procesów modernizacji gospodarczej i społecznej oraz identyfikowalnych w Europie Środkowej i Wschodniej ścieżek rozwoju. Celem dodatkowym wydarzenia jest nawiązanie relacji formalnych oraz wypracowanie podczas warsztatów projektowych będących częścią Kongresu wspólnych pól współpracy. W ramach projektu planowane jest zorganizowanie dwudniowego spotkania naukowego w formie hybrydowej (z możliwością uczestnictwa stacjonarnego i online) oraz publikacja dwóch monografii naukowych będących rezultatem prac Kongresu.

Kierownikiem projektu został dr Jarosław Kinal z Instytutu Historii UR. W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą przedstawiciele pięciu Uniwersytetów regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Lista zakwalifikowanych do finansowania wniosków znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/doskonala-nauka

 

wstecz