Aktualności

Doskonała Nauka dla Kolegium Nauk Humanistycznych

 

Z przyjemnością informujemy, że projekt konferencji naukowej pt. „Galicyjski tygiel. Inteligencja w zaborze austriackim (1772-1918)” został zakwalifikowany do finansowania przez Ministra Edukacji i Nauki, w ramach projektu Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych.

Kwota finansowania projektu wynosi 173 800 zł. Kierownikiem projektu jest Pani dr Agnieszka Kawalec z Instytutu Historii UR.

Celem projektu jest organizacja i realizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej zatytułowanej „Galicyjski tygiel. Inteligencja w zaborze austriackim (1772-1918)”, która poświęcona będzie badaniom nad wielonarodową inteligencją (polską, ukraińską, ormiańską, żydowską, niemiecką, węgierską, czeską). Dotychczasowy stan badań wskazuje, że spośród trzech zaborów, inteligencja w Galicji została najsłabiej rozpoznana. Polska i europejska historiografia ma w tej dziedzinie charakter przyczynkarski, dotyczy jedynie szczegółowych zagadnień, grup społecznych, niektórych korporacji zawodowych, jest rozproszona, brakuje spójnego, syntetycznego opracowania.

Konferencja ma na celu integrację środowisk naukowych z Europy Środkowo-Wschodniej (ze szczególnym uwzględnieniem krajów wchodzących w skład dawnej monarchii austro-węgierskiej).

Konferencja ma mieć charakter debaty w gronie międzynarodowym, międzypokoleniowym i interdyscyplinarnym.

W ramach projektu planowana jest organizacja dwudniowej konferencji naukowej w formie stacjonarnej (z możliwością uczestnictwa online) oraz publikacja prac w formie tradycyjnej i online, w wersji głównie polskiej i angielskiej (z możliwością publikacji poszczególnych tekstów w języku niemieckim i ukraińskim).

Podczas konferencji nastąpi powołanie międzynarodowego zespołu badawczego, którego zadaniem będzie opracowanie węzłowych problemów naukowych i dalszego harmonogramu prac (seminaria i konferencje) na temat inteligencji w zaborze austriackim (1772-1918).

 

Logo_ministerstwo_poziom_PL.jpg [559.11 KB]

 

wstecz