Aktualności

Czasopisma naukowe w nowym Wykazie Ministerstwa Edukacji i Nauki


UR Journal of Humanities and Social Sciences - 70 pkt

Tematy i Konteksty - 40 pkt

Galicja. Studia i materiały - 40 pkt

Analecta Archaeologica Ressoviensia - 40 pkt

Słowo. Studia językoznawcze - 40 pkt

Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego - 40 pkt

Fraza. Poezja - proza - esej - 20 pkt

Anabasis. Studia Classica et Orientalia. - 20 pkt

Dydaktyka polonistyczna - 20 pkt

Studia Anglica Resoviensia - 20 pkt

Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej - 20 pkt

Tekst i Dyskurs - 20 pkt


Redaktorom i redakcjom gratulujemy!


Więcej informacji na stronie Ministerstwa https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-1-grudnia-2021-r-...

wstecz