Rozstrzygnięcie konkursu, fotorelacja, film

 

     21 marca to data finałowego otwarcia wystawy; Triennale Malarstwa Studenckiego - TMS/2 - przedsięwzięcia organizowanego przez Instytut Sztuk Pięknych, Kolegium Nauk Humanistycznych, UR, oraz rzeszowskie Biuro Wystaw Artystycznych.  Wernisaż wystawy odbył się w gmachu galerii BWA, przy licznej obecności uczestników pokonkursowej wystawy, zaproszonych gości i miłośników malarstwa. Połączony był z ceremonią wręczenia nagród konkursowych w ramach triennale dla wyłonionych zwycięzców ogólnopolskiego konkursu.

Grand Prix Prezydenta Miasta Rzeszowa Pana Konrada Fijołka połączone z nagrodą pieniężną 12 000 złotych otrzymała studentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej, Pani Paulina Pior, która odebrała nagrodę z rąk Pana Roberta Homickiego, pełnomocnika d/s rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Rzeszowa.

Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Władysława Ortyla wraz z odpowiednikiem pieniężnym 10.000 złotych otrzymała studentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Wydziału Sztuk Pięknych, Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Pani Karolina Starnawska z rąk Pana Stanisława Kruczka Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Kolejną nagrodę, 10.000 złotych  ufundował Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek, który osobiście wręczył  dyplom studentce Wydziału Malarstwa, Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Pani Oliwii Strzopie.

Kolejne nagrody pieniężne fundowane przez Starostę Powiatu Łańcuckiego, oraz przedsiębiorstwo Inżynieria Rzeszów S.A. trafiły do studenta Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, kierunku Malarstwo Pana (pseudonim artystyczny) Allen Mack , oraz do studenta Wydziału Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Pana Igora Datkiewicza, które wręczali: Pan Adam Krzysztoń Starosta Łańcucki i Pan Grzegorz Król Dyrektor Naczelny Inżynierii Rzeszów.

Studentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Pani Anna Dąbrowska otrzymała nagrodę w postaci propozycji indywidualnego pokazu prac w Galerii Związkowej z rąk Prezes Oddziału Rzeszowskiego Związku Polskich Artystów Plastyków Pani dr hab. Magdaleny Uchman, prof. UR.

Zostały przyznane dwa wyróżnienia honorowe: Kuratora Triennale Malarstwa Studenckiego Jarosława Sankowskiego dla studentki kierunku: Malarstwo Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Pani Barbary Tymoszuk, oraz wyróżnienie Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie Piotra Rędziniaka dla studentki Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Pani Zuzanny Dec.

Dwunastu Nominowanych do nagród konkursowych odebrało dyplomy, oraz zaproszenie do wystawy w Galerii Instytutu Sztuk Pięknych KNH UR im. prof. Włodzimierza Kotkowskiego w Rzeszowie od Dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych, Kolegium Nauk Humanistycznych UR dr hab. Doroty Sankowskiej, prof. UR. Wszyscy laureaci otrzymali publikacje monograficzne Instytutu Sztuk Pięknych, kwiaty i mnóstwo gratulacji.

Wernisażowi towarzyszyło sympozjum artystyczno - naukowe  pod tytułem „Miara talentu” prowadzone przez ks. dr Pawła Batorego, w którym także udział wzięli pracownicy UR: prof. dr hab. Tadeusz Boruta, dr hab. Artur Mordka, prof. UR i dr hab. Jarosław Sankowski prof. UR.

Sympozjum stanowiło nawiązanie do idei przewodniej triennale i odwiecznych zagadnień predyspozycji i cech osobowych artysty, jako jednostki wyjątkowej w społeczności. Triennale Malarstwa Studenckiego/2 podsumowane będzie publikacją katalogową TMS/2 w której zawarte będą treści związane z bieżącą edycją.

Finałowa wystawa blisko stu prac malarskich, obrazując różne tendencje estetyczne, poziomy ekspresji, oraz treści symboliczne, odnosi się do aktualnych sytuacji, przekazów uniwersalnych i do osobistych przeżyć autorów. Mam nadzieję, że pokonkursowa wystawa triennale, stanowiąc przekrój estetyczno- programowy aktywności malarskiej w polskich uczelniach i wydziałach artystycznych umożliwi dokonanie oceny jakości poszukiwań w tym medium.

Wystawa trwać będzie do 21 kwietnia b. r.


Składam podziękowania,

dla Fundatorów nagród konkursowych:

Prezydenta Miasta Rzeszowa Pana Konrada Fijołka

Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Władysława Ortyla

Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwestera Czopka

Staroty Powiatu Łańcuckiego Pana Adama Krzysztonia

Dyrektora Naczelnego przedsiębiorstwa Inżynieria Rzeszów Pana Grzegorza Króla

Prezes Oddziału Rzeszowskiego Związku Polskich Artystów Plastyków Pani dr hab. Magdaleny Uchman, prof. UR.


dla Jurorów w składzie:

Prof. dr hab. Jarosław Bauć, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Prof. dr hab. Tadeusz Boruta, Uniwersytet Rzeszowski

Prof. dr hab. Marian Kuczma, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Prof. dr hab. Kazimierz Rochecki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Joanna Stasiak, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Mag. Piotr Rędziniak, Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie


dla zespołu organizacyjnego Instytutu Sztuk Pięknych UR w składzie:

dr hab. Małgorzata Drozd Witek prof. UR

dr Magda Cywicka

dr Marcin Dudek

dr Piotr Woroniec

mgr Anna Kamycka

mgr Łukasz Kuśnierz

mgr Justyna Łuczaj Salej


oraz szczególne podziękowania dla

Pani Dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych UR dr hab. Doroty Sankowskiej prof. UR


Składam również szczególne podziękowania dyrektorowi Rzeszowskiego BWA - współorganizatora triennale Panu mgr Piotrowi Rędziniakowi i zespołowi pracowników galerii za ważny wkład w organizację drugiej edycji Triennale Malarstwa Studenckiego.

 

Kurator TMS/2 dr hab. Jarosław Sankowski prof. UR

Rzeszów, marzec 2024