Studia podyplomowe


Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego

oferuje nowe 2-semestralne studia podyplomowe z Grafiki komputerowej

 

Ogólne cele kształcenia:

Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu grafiki komputerowej i wykorzystanie jej w praktyce do realizacji różnego rodzaju form reklamowych w przestrzeni publicznej i internetowej.

Przygotowany program studiów podyplomowych zapewnia naszym słuchaczom pozyskanie wiedzy i zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie grafiki komputerowej. Studia mają na celu przybliżyć różne dziedziny zastosowań grafiki komputerowej, w szczególności szeroko rozumiane zagadnienia rozszerzonej oraz wirtualnej rzeczywistości.

Studia podyplomowe ułatwią wykorzystanie grafiki komputerowej w procesach edukacyjnych. Absolwent studiów podyplomowych jest zdolny do samodzielnej pracy w szerokim spektrum zastosowania grafiki komputerowej. Zdobyta wiedza i umiejętności znacznie zwiększają atrakcyjność absolwenta na rynku pracy.


Podczas trwania studiów student będzie mógł zdobyć wiedzę z następujących dziedzin:

 • Animacja
 • Video
 • Technologie internetowe
 • Grafika 3D
 • Komunikacja wizualna
 • Projektowanie graficzne
 • Podstawy technik cyfrowych
 • Podstawy programów graficznych
 • Przygotowanie do druku
 • Typografia z elementami liternictwa

 

Wymagania wstępne dla kandydatów: ukończenie studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony internetowej UR: system rekrutacyjny
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich

(w przypadku braku odpisu dyplomu zaświadczenie z uczelni o uzyskanym tytule zawodowym wraz z numerem dyplomu i datą obrony).

 

Dokumenty należy składać

Dział Kształcenia Podyplomowego
ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52
tel.: +48 17 872 11 48
e-mail: studiapodyplomowe@ur.edu.pl
podyplomowe.ur.edu.pl

 

Osoba do kontaktu: dr Grzegorz Frydryk ( tel. 605 053 826)

Osoba do kontaktu: mgr Paulina Łabaziewicz (tel. 17 872 1148) Dział Kształcenia Podyplomowego