Pracownia

 

Pracownia Mediów Rysunkowych i Ilustracji

 • Prowadzący:
  - dr hab. Dorota Sankowska, prof. UR
  - mgr Aneta Suslinnikow

Narzędzie poznania, jakim jest rysunek, pozwala w sposób niejako bezpośredni osiągnąć twórczy zamysł. Proces rysowania, zawarty pomiędzy świadomością a intuicją, stanowi wypadkową intelektualnego i emocjonalnego widzenia rzeczywistości, jej relacjonowania. Rysunek, jak żadna inna dziedzina, został nobilitowany do roli pierwszego etapu twórczej realizacji, spełniał on rolę notatki, pierwszego zapisu, pozwalającego trwać idei. Jako dyscyplina otwarta na wszelkie przemiany posiada on wciąż nieograniczone możliwości rozwoju, uwalnia się też od funkcji wstępnej fazy do właściwej realizacji, stanowiąc autonomiczną wypowiedź twórczą.

Celem przedmiotu media rysunkowe, jest określenie kategorii rysunku i jego własnej tożsamości względem użyteczności tej dyscypliny sztuki w całokształcie podejmowanych działań twórczych. Realizacja zagadnień ma na celu określić zakres podziału na dane kategorie rysunkowe w wielu możliwych wariantach, przy respektowaniu jego fizycznych cech, jako układu elementów na wybranej płaszczyźnie, bądź w określonej przestrzeni.

Wyodrębnienie i określenie poszczególnych kategorii rysunkowych ma na celu rozgraniczenie typu i jakości działania w oparciu o przyjęty moduł wykonawczy. I tak, następuje podział w kategoriach:

 • Notacje rysunkowe - wykorzystujące sensualność rysunku jego aspekt ekspresyjny,
 • Rysunek dokumentacyjny - będący narzędziem zapisu zjawisk i obiektów rzeczywistych,
 • Rysunek użytkowy - określenie cech formalnych powiązanych z obszarem zastosowań praktycznych,
 • Rysunek projektowy - zespolenie elementów w celu zobrazowania wybranej idei ( projektu),
 • Rysunek narracyjny i ilustracja - jako wizualizacja określonych kontekstów,
 • Rysunek koncepcyjny - którego celem jest projekcja myśli i jej artykulacja w formach rysunkowych.