Pracownia

 

Malarska Pracownia II

  • Prowadzący:
    - dr hab. Antoni Nikiel, prof. UR
    - dr hab. Marek Pokrywka, prof. UR
    - dr Piotr Woroniec

Głównym założeniem programowym naszej pracowni jest rozwijanie artystycznej wrażliwości w oparciu o wszelkie działania związane z warsztatem malarstwa sztalugowego, które są podstawą budowania samodzielnego, kreatywnego myślenia plastycznego. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach zajęć z malarstwa stanowią fundament rozwoju świadomości i wrażliwości artystycznej studentów wszystkich kierunków artystycznych. Istotą założeń programowych Pracowni jest kształtowanie dojrzałej postawy twórczej na bazie nieskrępowanych poszukiwań, eksperymentów warsztatowych w oparciu o biegłe i świadome posługiwanie się różnorodnymi środkami ekspresji plastycznej z obszaru malarstwa, jak również innych dyscyplin sztuk wizualnych. Głównym celem malarskiej pracowni dyplomowej jest pogłębianie i rozwijanie zdobytych doświadczeń z zakresu szeroko rozumianego malarstwa, prowokowanie, inicjowanie intelektualnej i twórczej przestrzeni, w której student odkrywa i tworzy podstawy własnego, indywidualnego języka wypowiedzi artystycznej.