Pracownia

 

Pracownia Malarstwa I

  • Prowadzący:
    - prof. zw. Tadeusz Boruta
    - dr hab. Jarosław Sankowski, prof. IR 
    - dr Łukasz Gil

1. Kierunek: Sztuki Wizualne

Celem zajęć prowadzonych w Pracowni Malarstwo I jest wykształcenie artysty, który będzie merytorycznie i warsztatowo przygotowany do projektowania i wykonywania prac malarskich zarówno w formie obrazu przenośnego (sztalugowego) jak i kompozycji ściennych, powiązanych z obiektem architektonicznym. Specyfiką pracowni jest kształtowanie umiejętności tworzenia obrazów figuratywnych oraz kompozycji wielofiguralnych. Sprzyja temu studiowanie aktu, oraz zadania malowania scen wielofiguralnych. Oprócz malowania postaci ludzkiej student zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia iluzji przestrzeni i bryłowatości form; nauczy się posługiwać perspektywą zbieżną i malarską, a także posiądzie umiejętność uplastycznienia form za pomocą koloru, tonalnych przejść, czy stosowania efektów luministycznych. W efekcie kształcenia w tej pracowni student uwrażliwiając się na wartości malarskie, rozwinie swoją twórczą osobowość, zdobędzie umiejętność wyrażania swoich emocji, czy istotnych dla niego „treści”, poprzez formę obrazu figuratywnego oraz narracyjno-symbolicznego. Zdobędzie też odpowiedni warsztat malarski, wiedzę i umiejętności by podjąć się każdego zadania malarskiego, naznaczając swoje prace artystyczne „piętnem” zindywidualizowanego stylu.