Pracownia

 

Pracownia Grafiki Warsztatowej - Druk Wypukły

  • Prowadzący:
    - dr hab. Łukasz Cywicki, prof. UR
    - dr hab. Agnieszka Dobosz-Bruchnalska, prof. UR
    - dr hab. Grzegorz Frydryk, prof. UR

Głównym celem kształcenia w Pracowni druku wypukłego jest wspomaganie rozwoju osobowości artystycznej studentów, poprzez przygotowanie teoretyczne i praktyczne. W pracowni realizowane są ćwiczenia na zadane tematy, zgodnie z programem kształcenia. Mają one na celu rozwijać wyobraźnię abstrakcyjną, oraz uczyć rozwiązywania formalnych i technologicznych problemów związanych z warsztatem druku wypukłego. Na I roku student rozwija swój indywidualny język plastyczny, posługując się plamą, kreską, punktem. Na roku II i III projektuje i wykonuje matryce do grafiki druku wypukłego kolorowego.

W pracowni grafiki artystycznej jest kładziony duży nacisk na rozwój osobowości studenta oraz na jego świadomą kreację artystyczną. Na IV roku w oparciu o zdobytą wiedzę i świadomość artystyczną realizuje wstęp do dyplomu magisterskiego. Ma za zadanie stworzyć cykl prac graficznych, który staje się przyczyną do doskonalenia i pogłębiania samodzielnej formy wypowiedzi artystycznej.

Na V roku studiów, realizuje dyplom magisterski, który powinien być dojrzałą i indywidualną formą wypowiedzi artystycznej. Student ma za zadanie stworzyć cykl prac graficznych, który będzie przedstawiał twórcę i jego osobistą, dojrzałą wrażliwość plastyczną.