Pracownia

 

Pracownia Grafiki Warsztatowej - Druk Wklęsły

  • Prowadzący:
    - dr hab. Paweł Bińczycki, prof. UR
    - dr hab. Agnieszka Lech-Bińczycka, prof. UR
    - dr hab. Marcin Jachym, prof. UR
    - mgr Jacek Machowski

Pierwszy etap kształcenia w pracowni druku wklęsłego stanowi przygotowanie do samodzielnej pracy pod względem technologicznym i artystycznym. Na zajęciach propedeutycznych studenci realizują zadania objęte programem nauczania, które przede wszystkim pozwalają na oryginalne i kreatywne działanie w obrębie klasycznych technik, takich jak akwaforta, akwatinta, sucha igła, mezzotinta czy miedzioryt. W przypadku osób, które realizują dyplom, szczególny nacisk kładzie się na samodzielność, w tym również na świadomość w wyborze odpowiedniego medium do zrealizowania konkretnego projektu.

Specyfika pracowni umożliwia działania artystyczne w bardzo szerokim spektrum. Warsztat wklęsłodrukowy może być poszerzony o metody pochodzące z innych obszarów, jak poligrafia, lub tez innych rodzajów druku (płaskiego, wypukłego lub transferowego).

Do działań realizowanych w pracowni należ również wykorzystanie technik fotomechanicznych oraz elementów wygenerowanych cyfrowo. Łączenie metod manualnych z cyfrowymi daje możliwości często wykorzystywane we współczesnej grafice.