Pracownia

Pracownia Grafiki Warsztatowej - Druk Płaski i Litografia

  • Prowadzący:
    - dr hab. Marek A. Olszyński, prof. UR
    - dr hab. Magdalena Uchman, prof. UR
    - dr Kamila Bednarska

Głównym założeniem programowym naszej pracowni jest rozwijanie artystycznej wrażliwości studenta, w oparciu o warsztat graficzny druku płaskiego, z możliwością łączenia go z innymi technikami. Stwarza to większą swobodę w zastosowaniu preferowanych środków wyrazu, niezbędnych przy realizacji oryginalnych grafik. Główne techniki z zakresu litografii, które są stosowane w naszej pracowni, to: rysunek kredką i tuszem litograficznym (metodą pędzlową lub piórkową), rysunek negatywowy - tzw. ossa sepia (nazywana także mezzotintą na kamieniu) oraz przedruk anastatyczny. Realizujemy także technikę algrafii, autorskiego offsetu i sitodruku oraz oryginalną, japońską technikę mokulito, gdzie matrycą graficzną jest zwykła sklejka.

W pracowni druku płaskiego i litografii studenci mają możliwość zapoznania się również z oryginalnymi technologiami grafiki warsztatowej, przede wszystkim na bazie druku płaskiego i unikatowego oraz realizowania swoich prac w technikach mieszanych lub łączonych z innymi, klasycznymi grupami druku artystycznego. Program pracowni dopasowany jest do indywidualnych potrzeb i warsztatowych preferencji studenta. Wymagana jest znajomość podstawowych terminów z zakresu kultury i sztuki oraz wiedza na temat budowy dzieła sztuki, zwłaszcza w zakresie tradycyjnego warsztatu graficznego.

Celem pracowni jest pogłębianie i rozwijanie zdobytych doświadczeń z zakresu grafiki warsztatowej, przede wszystkim w obrębie druku płaskiego i serigrafii. Świadome posługiwanie się warsztatem ma za zadanie wydobyć ekspresję własną, wzbogacając ją o nowe rozwiązania formalne przy realizacji prac graficznych, w różnych technikach. Rozwijając umiejętności warsztatowe, intelektualne oraz kreacyjne studenta, dopuszczalna jest świadoma rezygnacja z odbijania matryc wyłącznie na papierze, realizacja odbitek unikatowych bądź użycie kolażu oraz technik mieszanych i własnych. Regularna korekta zbiorowa i indywidualna, połączona z praktyczną pomocą z zakresu wybranego warsztatu graficznego, ma na celu przygotowanie studenta do samodzielnych, oryginalnych oraz kreatywnych działań artystycznych.