Pracownia

 

Pracownia Projektowa II

  • Prowadzący:
    - dr hab. Wiesław Grzegorczyk, prof. UR
    - adiunkt: dr Marcin Dudek

1. Kierunek: Grafika

Pracownia kształci studentów IV i V roku kierunku grafika w zakresie projektowania graficznego, przygotowuje ich do wyboru i wykonania projektowej pracy dyplomowej. Ostatni semestr przeznaczony jest na realizację pracy i przygotowania do obrony.

Od początku istnienia Pracowni w centrum uwagi znajdowały się plakat oraz znak graficzny; do dziś stanowią one jej wizytówkę. W pracowni powstają więc plakaty teatralne, filmowe, muzyczne, społeczne, reklamowe, a także znaki graficzne, niekiedy rozbudowane do całych systemów tożsamości wizualnej dla firm i instytucji. Ale powstają tu także piktogramy, systemy informacji budynków użyteczności publicznej, parków i miast, pomysły na kampanie społeczne i reklamowe, projekty opakowań, ilustracje o różnym przeznaczeniu, okładki wraz z całą szatą graficzną książek i innych publikacji, rozwiązania typograficzne. Coraz częściej realizowane są projekty niewykraczające poza świat cyfrowy. W pracowni projektuje się wszystko, co przyjmuje formę dwuwymiarowego obrazu – drukowanego i wirtualnego – i znajduje zastosowanie praktyczne. Niekiedy prace, także dyplomowe, sytuują się na pograniczu sztuki użytkowej i czystej.

Choć w większości przypadków studenci korzystają z komputerów wyposażonych w programy do tworzenia grafiki wektorowej i rastrowej, to nic nie stoi na przeszkodzie, by w Pracowni używać narzędzi i metod tradycyjnych, jeśli tylko są adekwatne do tworzonego projektu i dają oczekiwany efekt.

W pracy ze studentami prowadzący przywiązują dużą wagę do znaczenia obrazu i słowa, precyzji i jasności przekazu, możliwości i ograniczeń zależnych od kontekstu kulturowego. Dbają o pomysłowość i estetykę prac, a także o odpowiedni sposób ich prezentacji przez autorów. Cenią nie tylko talent i pracowitość, ale też rozległe horyzonty intelektualne, różnorodne zainteresowania, poczucie humoru. Podczas zajęć korekty prac często zamieniają się w długie rozmowy, pełne niespodziewanych wątków i prowadzące do zaskakujących wniosków.

Prowadzący zachęcają studentów do udziału, niekiedy w ramach zajęć, w krajowych i międzynarodowych wystawach i konkursach. Często efektem jest zakwalifikowanie pracy do prestiżowego przeglądu; nie brakuje też wyróżnień i nagród – także tych głównych.

Dyplomowe prace magisterskie zrealizowane w II Pracowni Projektowej spotykają się z uznaniem i pochwałami ze względu na ich wysoki poziom artystyczny i użytkowy. Niemal każda edycja Nagrody im. Jerzego Panka za najlepszą artystyczną pracę dyplomową obronioną na dotychczasowym Wydziale Sztuki UR przynosiła absolwentom Pracowni wyróżnienia, a nieraz – zwycięstwo.