Pracownia

 

Pracownia Projektowa I

  • Prowadzący:
    - prof. Mirosław Pawłowski
    - asystent: mgr Kamil Skrzypiec

1. Kierunek: Grafika

Pracownia Projektowa I jest pracownią dyplomującą. Studenci wybierają tę pracownię na IV roku studiów i w ciągu dwóch lat nauki realizują zadania semestralne oraz w 10 semestrze przygotowują magisterskie prace dyplomowe.

Celem zajęć jest maksymalne przygotowanie studentów do indywidualnej pracy w zakresie projektowania wydawnictw. Obowiązują tematy podane każdorazowo w semestrze zimowym i letnim. Sposób realizacji ustalany jest indywidualnie z każdym studentem.

Ćwiczenia mają na celu wykształcenie wrażliwości studenta na kompozycję typograficzną, współczesne metody projektowania i realizacji wydawnictw w oparciu o indywidualne predyspozycje i propozycje autora.

Każdy student tworzy własny projekt. Zajęcia prowadzone są w sposób, który maksymalnie aktywizuje indywidualne postawy kreacyjne studentów. Projekty omawiane są grupowo i indywidualnie, a realizacja przebiega według ustaleń poczynionych podczas korekt.

Ocena pracy studenta jest wielostopniowa: od aktywności w pracowni, poprzez zaangażowanie w realizowany projekt do oceny jego artystycznego skutku. Ważne jest wykonanie ustalonej ilości prac i ich jakość. Obowiązują tematy podane każdorazowo w semestrze zimowym i letnim. Sposób realizacji ustalany jest indywidualnie z każdym studentem, przeważnie jest to cyfrowa makieta 1 : 1.

Wymagana jest znajomość programów graficznych: InDesign, Photoshop i lllustrator lub zamiennych.