Pracownia

 

Pracownia Multimedialna

  • Prowadzący:
    - dr hab. Marek Olszyński, prof. UR
    - dr Krzysztof  Pisarek
    - dr Karolina Niwelińska

1. Kierunek: Grafika, Sztuki Wizualne

Pracownia Multimedialna jest pracownią dyplomującą. Powstała w roku akademickim 2013/2014. Studenci wybierają tę pracownię na czwartym roku studiów i w ciągu dwóch lat nauki, obok wykonywania zadań wynikających z programu nauczania, realizują swoje artystyczne prace dyplomowe. Pracownia ukierunkowana jest na takie media jak: fotografia, wideo i animacja. Poznanie warsztatu oraz umiejętność stosowania różnych stylistyk i strategii we wspomnianych dziedzinach ma umożliwić studentom realizację własnych koncepcji artystycznych. Nieustanny dialog z rzeczywistością, poszukiwanie odpowiednich środków wyrazu dla wyrażenia swoich fascynacji, gotowość do podejmowania artystycznego ryzyka oraz otwartość na różnorodne postawy – to wszystko ma przygotować studentów do samodzielnej pracy twórczej.

Prace studentów i absolwentów Pracowni Multimedialnej prezentowane były na wystawach, m.in:

  • Dyplomy 2014 – Galeria Główna u Attavantich, Jarosław, luty-marzec 2016
  • Nieprzystawalne – Dawid Ryś – Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, Rzeszów, grudzień 2016
  • Multimedialne dialogi z rzeczywistością – Galeria Sztuki MOK, Dębica, wrzesień 2019 - na tej wystawie zaprezentowane zostały prace dyplomowe trzydziestu absolwentów, zrealizowane w Pracowni Multimedialnej w latach 2014-2019 pod kierunkiem prof. Jana M. Maciucha, prof. Marka Olszyńskiego, dra Krzysztofa Pisarka, mgr Karoliny Niwelińskiej, mgr Anety Suslinnikow, mgr Łukasza Kuśnierza. Na wystawie pokazane zostały fotografie oraz filmy i animacje. Obok prac absolwentów można było obejrzeć także prace wykładowców. Łukasz Kuśnierz, absolwent pracowni i obecnie wykładowca w Instytucie Sztuk Pięknych UR za pracę dyplomową Obraz zamknięty, zrealizowaną w Pracowni Multimedialnej, otrzymał nagrodę im. Jerzego Panka za Najlepszy Dyplom Wydziału Sztuki UR w 2017 roku.