Małgorzata Kozera

 

MAŁGORZATA KOZERA - reżyserka i scenarzystka. Studiowała w Instytucie Etnologii i Antropologii UW, a następnie na Wydziale Reżyserii w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, gdzie w 2019 roku obroniła pracę dyplomową „Artysta na pograniczu gatunków. Próba rekonstrukcji warsztatu Wojciecha Wiszniewskiego.” Autorka wielu filmów krótkometrażowych prezentowanych na światowych festiwalach. W 2014 roku zrealizowała swój debiut średniometrażowy „Był bunt”. Film został nagrodzony prestiżową nagrodą Newsweeka im. Teresy Torańskiej w kategorii „Najlepszy materiał dziennikarski”. Reżyserka prowadziła warsztaty dla uczniów i studentów, publikowała w „Newsweek Polska” i w „Midraszu”. Współpracuje z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i innymi instytucjami kultury. Jej najnowszy film, pełnometrażowy debiut „Twarze Agaty” otrzymał Złotego Smoka dla Najlepszego Pełnometrażowego Filmu Polskiego na Krakowskim Festiwalu Filmowym w 2023 roku oraz inne nagrody, był także nominowany do Orłów w kategorii „Najlepszy film dokumentalny”. Członkini Polskiej Akademii Filmowej.

 

MAŁGORZATA KOZERA - director and screenwriter. She studied at the Institute of Ethnology and Anthropology at the University of Warsaw, and then at the Faculty of Directing at the National Film, Television and Theatre School in Łódź, where in 2019 she defended her thesis "Artist on the borderline of genres. An attempt to reconstruct Wojciech Wiszniewski's workshop." Author of many short films presented at festivals worldwide. In 2014 she made her medium-length debut 'Był bunt'. The film was awarded the prestigious Newsweek award named after Teresa Torańska in the category 'Best journalistic material'. She has directed workshops for pupils and students and has published in Newsweek Poland and Midrash. She collaborates with the Museum of the History of Polish Jews POLIN and other cultural institutions. Her latest film, the feature-length debut 'Agata's Faces', received the Golden Dragon for Best Polish Feature Film at the 2023 Krakow Film Festival and other awards, and was nominated for the Eagles in the 'Best Documentary' category. Member of the Polish Film Academy.

Małgorzata Kozera
Artystka i jej sztuka w filmie dokumentalnym. Praca nad filmem "Twarze Agaty" jako proces komunikacji i kreacji.

Mówi się, że to nie autor wybiera temat, lecz temat wybiera autora.

Agata di Masternak jest artystką wizualną, której twórczość dotyka tematu traumy i jej przezwyciężania, doświadczania dualizmu ciała i duszy, zachwiania i budowania tożsamości oraz poszukiwania sensu życia w najbardziej elementarnym wymiarze. W wieku 16 lat Agata dowiedziała się, że jest nieuleczalnie chora i zapewne umrze w ciągu najdalej dwóch lat. Dziś artystka ma lat czterdzieści, kilkadziesiąt operacji za sobą i kolejne przed sobą. Małgorzata Kozera jest reżyserką filmów dokumentalnych. Agatę spotkała w momencie, kiedy sama mierzyła się z tematem choroby, bólu i śmierci. W 2016 roku te dwie artystki podjęły decyzję, że rozpoczynają wspólną podróż – Małgorzata będzie robić film, Agata będzie bohaterką filmu. Doświadczenie trwającej ponad siedem lat pracy nad filmem „Twarze Agaty” staje się podstawą do rozważań o naturze filmu dokumentalnego i specyfice relacji między autorem filmu, a jego bohaterem. Reżyserka przedstawia proces realizacji filmu jako życiową praktykę poznawczą i twórczą, której punktem wyjścia jest spotkanie, a warunkiem koniecznym odpowiedzialność i zaufanie. Jak w takich warunkach rozwija się ekspresja artystyczna autora filmu i z jakimi ograniczeniami się spotyka? Kim są dla siebie reżyser i bohater? Jak wygląda ich relacja i przyjmowane role, gdy bohater filmu jest artystą, a jego sztuka i proces twórczy staje się tematem opowieści? I co z tego wszystkiego wynika dla odbiorców sztuki i filmu?

 

It is said that it is not the author who chooses the subject, but the subject chooses the author.

Agata di Masternak is a visual artist whose work touches on the subject of trauma and overcoming it, experiencing the duality of body and soul, shaking and building identity, and searching for the meaning of life at its most elementary level. At the age of 16, Agata learned that she was terminally ill and would probably die within the next two years at the most. Today the artist is in her forties, with dozens of surgeries behind her and more to come. Malgorzata Kozera is a documentary film director. She met Agata at a time when she herself was confronting the subject of illness, pain and death. In 2016, the two artists decided to start a journey together - Malgorzata would make a film, Agata would be the protagonist of the film. The experience of working on the film "Faces of Agata" for more than seven years becomes the basis for considering the nature of documentary film and the specifics of the relationship between the filmmaker and her protagonist. The director presents the process of filmmaking as a cognitive and creative practice, the starting point of which is an encounter, and the necessary condition is responsibility and trust. How does the filmmaker's artistic expression develop under such conditions, and what constraints does it face? Who are the director and the protagonist for each other? What does their relationship and the roles they assume look like when the film's protagonist is an artist, and her art and creative process become the subject of the story? And what are the implications of all this for the audience of art and film?