Aldona Florek - Pracownia Grafiki Warsztatowej - druk wklęsły